Griel  ·  Œdicnème criard

Burhinus oedicnemus  ·  Eurasian Stone-curlew

Datum & Tijd

02-07-2019 20:45

Locatie

GPS50.78606 4.77881
LB72BW  ·  178916, 164034
Tourinnes-La-Grosse

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarnemingen.be

Extra informatie

1 ex. juveniel Waargenomen door: Benoit Willocx

Bron

waarnemingen.be