Bruine Boszanger  ·  Pouillot brun

Phylloscopus fuscatus  ·  Dusky Warbler

Datum & Tijd

07-03-2020 09:17

Locatie

GPS51.30497 4.22599
LB72OV  ·  140043, 221690
Kieldrecht - Nieuwe Arenbergpolder (NAPO)

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarnemingen.be

Extra informatie

1 ex. roepend Waargenomen door: Steven Van den Bussche

Bron

waarnemingen.be