Siberische Tjiftjaf  ·  Pouillot véloce sibérien

Phylloscopus collybita tristis  ·  Siberian Chiffchaff

Datum & Tijd

19-03-2020 08:46

Locatie

GPS50.70096 5.55472
LB72LG  ·  233778, 155158
Juprelle

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarnemingen.be

Extra informatie

1 ex. baltsend / zingend

cri plat, chant bizarre...

Waargenomen door:

Louis Bronne

Bron

waarnemingen.be