Zeearend  ·  Pygargue à queue blanche

Haliaeetus albicilla  ·  White-tailed Eagle

Datum & Tijd

22-03-2020 08:24

Locatie

GPS51.41696 4.41817
LB72AN  ·  153437, 234143
Grenspark De Zoom/Kalmthoutse Heide - Parking Noord

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, meer dan 1

Gehoord via

waarnemingen.be

Extra informatie

2 ex.

Waargenomen door:

Kathleen Quick

Bron

waarnemingen.be