Witwangstern  ·  Guifette moustac

Chlidonias hybrida  ·  Whiskered Tern

Datum & Tijd

06-07-2020 17:12

Locatie

GPS51.33053 4.24317
LB72OV  ·  141246, 224532
Doel - Doelpolder (DOPO)

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarnemingen.be

Extra informatie

1 ex. rustend

Waargenomen door:

Anton Cnudde

Bron

waarnemingen.be