Zwarte Ibis  ·  Ibis falcinelle

Plegadis falcinellus  ·  Glossy Ibis

Datum & Tijd

08-05-2022 08:16

Locatie

GPS51.13899 4.31098
LB72OV  ·  145956, 203217
Bazel - Bazelse Polder Zuid

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarnemingen.be

Extra informatie

1 ex. foeragerend Waargenomen door: Robby De Winter

Bron

waarnemingen.be