Witvleugelstern  ·  Guifette leucoptère

Chlidonias leucopterus  ·  White-winged Tern

Datum & Tijd

08-05-2022 18:24

Locatie

GPS51.07638 4.46814
LB72AN  ·  156964, 196255
Beneden Netevallei - AWW5 Eeckhoven

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, meer dan 1

Gehoord via

waarnemingen.be

Extra informatie

7 ex. adult zomerkleed foeragerend

Leuk !

Waargenomen door:

Kris De Rouck

Bron

waarnemingen.be