Zwarte Ibis  ·  Ibis falcinelle

Plegadis falcinellus  ·  Glossy Ibis

Datum & Tijd

09-05-2022 09:57

Locatie

GPS51.14011 4.31121
LB72OV  ·  145972, 203342
Bazel - Bazelse Polder Zuid

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarnemingen.be

Extra informatie

1 ex. foeragerend Waargenomen door: Robby De Winter

Bron

waarnemingen.be