Zwarte Ibis  ·  Ibis falcinelle

Plegadis falcinellus  ·  Glossy Ibis

Datum & Tijd

06-08-2022 10:30

Locatie

GPS51.27200 4.19255
LB72OV  ·  137702, 218027
Kieldrecht - Drijdyck

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, meer dan 1

Gehoord via

waarnemingen.be

Extra informatie

2 ex. foeragerend Waargenomen door: Viktor Beeldens

Bron

waarnemingen.be