Zeearend  ·  Pygargue à queue blanche

Haliaeetus albicilla  ·  White-tailed Eagle

Datum & Tijd

01-10-2022 09:15

Locatie

GPS51.40831 4.43958
LB72AN  ·  154928, 233182
Kalmthoutse Heide - Drielingvennen

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarnemingen.be

Extra informatie

1 ex. subadult Waargenomen door: Bram Vogels

Bron

waarnemingen.be