Zwarte Ibis  ·  Ibis falcinelle

Plegadis falcinellus  ·  Glossy Ibis

Datum & Tijd

07-03-2023 13:45

Locatie

GPS51.10592 4.50793
LB72AN  ·  159747, 199546
Duffel

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, meer dan 1

Gehoord via

waarnemingen.be

Extra informatie

3 ex. foeragerend Waargenomen door: Hannes Giglot

Bron

waarnemingen.be