Zwarte Ibis  ·  Ibis falcinelle

Plegadis falcinellus  ·  Glossy Ibis

Datum & Tijd

17-03-2023 09:09

Locatie

GPS51.11762 4.55405
LB72AN  ·  162974, 200854
Lier - Anderstad

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, meer dan 1

Gehoord via

waarnemingen.be

Extra informatie

3 ex.

Waargenomen door:

Frederik Naedts

Bron

waarnemingen.be