Zwarte Ibis  ·  Ibis falcinelle

Plegadis falcinellus  ·  Glossy Ibis

Datum & Tijd

22-05-2023 20:36

Locatie

GPS51.10748 4.11261
LB72OV  ·  132060, 199741
Hamme - Oude Durme

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarnemingen.be

Extra informatie

1 ex. foeragerend

Waargenomen door:

Michaël De Wilde

Bron

waarnemingen.be