Havikarend  ·  Aigle de Bonelli

Aquila fasciata  ·  Bonelli's Eagle

Datum & Tijd

23-05-2023 20:04

Locatie

GPS51.16907 3.22173
LB72WV  ·  69777, 207180
Brugge - Wulgenbroeken

Tijd & Gedrag

< 1 uur weg / langsvliegend, richting NO

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

Joachim Pintens

Extra informatie

5min geleden door Frederik Willemyns

Bron

DB Alerts App voor Android