Zwarte Ibis  ·  Ibis falcinelle

Plegadis falcinellus  ·  Glossy Ibis

Datum & Tijd

18-09-2023 08:50

Locatie

GPS51.26895 4.19477
LB72OV  ·  137856, 217687
Kieldrecht - Drijdyck

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarnemingen.be

Extra informatie

1 ex. foeragerend Waargenomen door: Jan De Vos

Bron

waarnemingen.be