Zwarte Ibis  ·  Ibis falcinelle

Plegadis falcinellus  ·  Glossy Ibis

Datum & Tijd

19-09-2023 14:19

Locatie

GPS51.27225 4.19288
LB72OV  ·  137725, 218055
Kieldrecht - Drijdyck

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarnemingen.be

Extra informatie

1 ex. foeragerend

Waargenomen door:

Kobe Haesendonck

Bron

waarnemingen.be