Zwarte Ibis  ·  Ibis falcinelle

Plegadis falcinellus  ·  Glossy Ibis

Datum & Tijd

22-09-2023 12:46

Locatie

GPS51.27241 4.19435
LB72OV  ·  137828, 218072
Kieldrecht - Drijdyck

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarnemingen.be

Extra informatie

1 ex. Waargenomen door: Ronny De Malsche

Bron

waarnemingen.be