Zwarte Ibis  ·  Ibis falcinelle

Plegadis falcinellus  ·  Glossy Ibis

Datum & Tijd

25-09-2023 16:23

Locatie

GPS51.26953 4.19434
LB72OV  ·  137826, 217752
Kieldrecht - Drijdyck

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarnemingen.be

Extra informatie

1 ex. foeragerend Waargenomen door: Jan De Vos

Bron

waarnemingen.be