Zeearend  ·  Pygargue à queue blanche

Haliaeetus albicilla  ·  White-tailed Eagle

Datum & Tijd

23-11-2019 10:22

Locatie

GPS51.28584 4.20489
LB72OV  ·  138567, 219566
Kieldrecht - Oude Arenbergpolder (OAPO)

Tijd & Gedrag

Wordt nu gezien

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

Joris Elst

Extra informatie

tp door Fons Vervoort

Bron

DB Alerts voor Android