Nieuws

Zeldzaamheden zoeken najaar 2020

17 september 2020  ·  Hans Matheve  ·  1131 × bekeken

Version française ci-dessous!


Kleine Spotvogel - Hypolaïs bottée Iduna caligata (© Joachim Pintens)

Pallas Boszanger - Pouillot de Pallas Phylloscopus proregulus (© Johan Buckens)


September en oktober zijn twee supermaanden om goede soorten te vinden, daarom organiseren we, samen met Dutch Birding Association en het Zwin Natuur Park,  2 zoekdagen waarbij we met zoveel mogelijk vogelkijkers willen gaan zoeken aan de kust. Zo komen we ook elkaar nog eens tegen in dit vreemde jaar.  

We beginnen met zaterdag 26 september en zaterdag 10 oktober

Om jullie een idee te geven in het verleden werden op deze dagen volgende knallers ontdekt. 

26 september: Kleine Vliegenvanger, Kleine Spotvogel, Grauwe Franjepoot, Kleinst Waterhoen, Roze Spreeuw, Dwerggors, Mongoolse Pieper 

10 oktober: Citroensijs, Cirlgors, Radde’s Boszanger, Bosgors, Poelsnip, Bastaardarend, Pallas’ Boszanger, Bonte Tapuit, Aziatische Goudplevier 

Omdat in deze Covid-tijden het organiseren van bijeenkomsten nog steeds erg moeilijk ligt, gaan we ons beperken tot de omkadering van een dagje vogels kijken. 

Concreet bieden we de volgende zaken aan.

 • Een google map met een hele lijst hot spots aan de Belgische kust om naar zeldzame en interessante soorten te zoeken.
 • De BBA-app waarop alle zeldzaamheden asap worden doorgegeven.

  • Een whatsapp groep “The kustbirds” waar tijdens de 2 zaterdagen alle extra info rond wie welke gebieden reeds heeft gecheckt of waar er een draaihals of een grauwe klauwier zit, door te geven.  Je kan je hiervoor inschrijven bij Hans Matheve (0495451781) of Joris Elst (0477216056)
  • Een wedstrijd “wie vindt de beste soort over de 2 dagen” competitie met 3 mooie prijzen.

   • 1° prijs – een jaarabonnement voor het Zwin Natuurpark 
   • 2° prijs – een jaarabonnement op Dutch Birding magazine
   • 3° prijs – een jaarabonnement op Belgian Bird alerts service

          Het reglement is vrij simpel, een waarneming moet voldoen aan volgende puntjes om in aanmerking te komen. 

  1. de waarneming moet asap worden doorgegeven via de BBA app of als je geen lid bent via de whatsapp groep “The Kustbirds”; 
  2. de waarneming moet gedaan worden op minder dan 15 kilometer van de kustlijn; 
  3. er kan slechts 1 persoon de ontdekking claimen; 
  4. in geval van een onbevestigde waarneming, moet er duidelijk bewijs worden geleverd door een foto of geluidsopname.
  • Als laatste nog de volgende uitsmijter: “early bird” toegang tot het Zwin Natuurpark! Je zal op de 2 dagen binnen kunnen tussen 7u.45 en 8u.00.  Je stuurt een mailtje naar joris.elst@belgianbirdalerts.be met de mededeling dat je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken. Je zorgt dat je zeker tussen 7u.45 en 8u.00 aan de ingang van het Zwin opdaagt. De toegangsprijs bedraagt 10€ + 5€ parking zoals altijd in het Zwin Natuur Park. 

   

  We hopen hiermee dat er een stroom aan interessante waarneming op ons af komt en dat we het zoeken naar zeldzame vogels kunnen stimuleren. Indien we merken dat hier veel respons op komt, zullen we bekijken of we dit op een meer regelmatige basis kunnen organiseren. 

  Als laatste willen we jullie allemaal nog eens erop wijzen dat er nog steeds corona maatregelen van kracht zijn en dat we iedereen oproepen om die zo correct mogelijk na te leven. Zo zorgen we er samen voor dat we niet opnieuw in een lockdown terecht komen waarbij het nog veel moeilijker zal zijn om zeldzame vogels te gaan zoeken. 

   

  Tot in het veld!

  Joris Elst, Gerald Driessens & het Belgian Bird Alerts-team 

   

  ____________________________________________________________________ 

   


  Septembre et octobre sont deux mois parmi les meilleurs pour trouver de bonnes espèces. Nous avons donc décidé d'organiser, en collaboration avec Dutch Birding Association et le Zwin Natuur Park, deux journées de recherche intensive, en espérant rassembler un maximum d'entre nous pour chercher les oiseaux rares à la côte. Ce sera également une bonne occasion de se revoir en cette année si particulière. 

  Réservez donc déjà ces dates : les samedis 26 septembre et 10 octobre.  

  Et pour vous convaincre de nous rejoindre, quelques raretés trouvées à ces dates au cours de ces dernières années... 

  26 septembre : Gobemouche nain, Hypolaïs bottée, Phalarope à bec étroit, Marouette de Baillon, Étourneau roselin, Bruant nain, Pipit de Godlewski 

  10 octobre : Venturon montagnard, Bruant zizi, Pouillot de Schwarz, Bruant rustique, Bécassine double, Aigle criard, Pouillot de Pallas, Traquet pie, Pluvier fauve 

  Parce qu'il reste difficile en ces temps de covid d'organiser des réunions et conférences, nous nous contenterons cette année de journées de terrain. 

  Concrètement, nous vous proposons ce qui suit.  

  • Une carte Google avec tous les hotspots de la côte belge pour les oiseaux rares.

  • L'application BBA, où toutes les raretés sont signalées plus rapidement que l'éclair.

  • Un groupe Whatsapp « The kust birds » où, durant ces deux samedis, chacun pour signaler les sites déjà prospectés, ou partager la localisation d'observations d'espèces peu courantes (torcol, PGE...). Pour y être ajouté·e, contactez un administrateur : Hans Matheve (0495451781) ou Joris Elst (0477216056). 

  • Une compétition « Qui trouvera la meilleure espèce de ces deux journées » avec trois prix à la clé. 

   • 1° prix – un abonnement d'un an au Zwin Natuur Park 
   • 2° prix – un abonnement d'un an à la revue Dutch Birding
   • 3° prix – un abonnement d'un an à Belgian Bird Alerts 

      Le règlement est simple : une observation doit satisfaire aux conditions suivantes pour être prise en compte.  

  1. L'observation doit être signalée dès que possible via l'application BBA ou, pour les non-membres, via le groupe Whatsapp « The kust birds » ; 
  2. L'observation doit avoir eu lieu à moins de 15 kilomètres du trait de côte ; 
  3. Il ne peut y avoir qu'un·e observateur·trice principal·e par observation ;  
  4. Les observations non-confirmées par d'autres observateurs ne seront prises en compte que si elles sont accompagnées d'une preuve photo et/ou audio. 
  • Enfin, nous vous offrons la possibilité d'un accès « early bird » au Zwin Natuur Park ! Vous serez alors autorisés à rentrer entre 7h45 en 8h00.  Pour cela, envoyez un mail à joris.elst@belgianbirdalerts.be en précisant que vous souhaitez utiliser cette possibilité. Soyez certains de pouvoir vous présenter entre 7h45 et 8h00 à l'entrée du Zwin. Le prix reste de 10€ + 5€ de parking, comme toujours au Zwin Natuur Park.

  Nous espérons ainsi profiter d'une belle série d'observations intéressantes, et que cela stimulera la recherche d'oiseaux rares. Si nous constatons un intérêt pour cette formule, nous ne manquerons pas de réitérer ce genre d'évènement à l'avenir.

  Nous aimerions enfin rappeler une nouvelle fois que les mesures corona sont toujours d'application, et demandons à chacun de les respecter. Ce n'est que comme ça que nous pourrons éviter un nouveau confinement qui nous empêcherait certainement de profiter des raretés. 

    

  À bientôt sur le terrain !

  Joris Elst, Gerald Driessens & l'équipe de Belgian Bird Alerts   ____________________________________________________________________ 


   

  Voor het selecteren van de 3 ‘beste’ vogels over de twee zoekdagen (en hun vinders), zijn er enkele bijkomende spelregels opgesteld. Deze zijn analoog aan de regels voor een jaar-rond spel dat vanaf volgend jaar zal georganiseerd worden. De voorwaarden om een waarneming ontvankelijk te verklaren staan hierboven reeds vermeld. Indien iemand 2 of meer zeldzaamheden vindt, worden de punten niet opgeteld, maar dingen alle soorten apart mee voor de podiumplaatsen.

  Allereerst moet het om een ontdekking gaan van een nieuwe vogel. Het organiserend team beslist hierover. Ook beslissen zij of en waarneming voldoende bevestigd /gedocumenteerd is of niet.

  Punten voor een soort krijg je vooral voor BRBC beoordeelsoorten, hiervoor werd een schaal in klasses opgesteld naargelang het aantal aanvaarde veldwaarnemingen. Ook enkele schaarse niet-BRBC soorten krijgen toch nog (lage) punten. In het geval van een ex aequo, wordt er gekeken naar het aantal vervolgwaarnemingen op waarnemingen.be (énkel de dag van de vondst) van de vogel.


  VOLLEDIG NIEUWE SOORT VOOR BELGIË - 5000

  BRBC SOORTEN MET MINSTENS 1 VELDWAARNEMING

  Taigarietgans - 2000
  Dwerggans - 80
  Siberische Taling - 1000
  Blauwvleugeltaling - 400
  Amerikaanse Smient - 400
  Amerikaanse Wintertaling - 350
  Ringsnaveleend - 400
  Kleine Topper - 1000
  Koningseider - 1000
  Brilzee-eend - 800
  Witkopeend - 1500
  Alpengierzwaluw - 300
  Vale Gierzwaluw - 800
  Grote Trap - 600
  Oostelijke Kraagtrap - 2000
  Kleine Trap - 800
  Kuifkoekoek - 1000
  Klein Waterhoen - 350
  Kleinst Waterhoen - 500
  Dikbekfuut - 3000
  Griel - 60
  Steppekievit - 600
  Witstaartkievit - 3000
  Aziatische Goudplevier - 800
  Amerikaanse Goudplevier - 2000
  Mongoolse Plevier - 3000
  Woestijnplevier - 800
  Kleine Regenwulp - 3000
  Breedbekstrandloper - 350
  Siberische Strandloper - 3000
  Roodkeelstrandloper - 3000
  Bairds Strandloper - 2000
  Kleinste Strandloper - 3000
  Bonapartes Strandloper - 800
  Blonde Ruiter - 600
  Grote Grijze Snip - 800
  Poelsnip - 200
  Terekruiter - 400
  Grote Franjepoot - 600
  Grauwe Franjepoot - 80
  Amerikaanse Oeverloper - 2000
  Kleine Geelpootruiter - 600
  Grote Geelpootruiter - 3000
  Vorkstaartplevier - 800
  Steppevorkstaartplevier - 800
  Dunbekmeeuw - 1500
  Kleine Kokmeeuw - 1000
  Lachmeeuw - 3000
  Franklins Meeuw - 1000
  Audouins Meeuw - 3000
  Reuzenzwartkopmeeuw - 1500
  Ringsnavelmeeuw - 350
  Lachstern - 80
  Sierlijke Stern - 3000
  Brilstern - 3000
  Dougalls Stern - 400
  Forsters Stern - 3000
  Zwarte Zeekoet - 600
  Geelsnavelduiker - 1500
  Wenkbrauwalbatros - 3000
  Stormvogeltje - 100
  Kuhls Pijlstormvogel - 3000
  Grote Pijlstormvogel - 2000
  Kleine Pijlstormvogel - 2000
  Dwergaalscholver - 800
  Steppehoen - 3000
  Ralreiger - 100
  Aasgier - 800
  Monniksgier - 3000
  Schreeuwarend - 800
  Bastaardarend - 600
  Dwergarend - 350
  Steppearend - 1500
  Steenarend - 800
  Havikarend - 800
  Arendbuizerd - 1500
  Dwergooruil - 800
  Sneeuwuil - 1500
  Scharrelaar - 500
  Groene Bijeneter - 3000
  Kleine Torenvalk - 2000
  Giervalk - 3000
  Bruine Klauwier - 3000
  Daurische Klauwier - 3000
  Langstaartklauwier - 3000
  Kleine Klapekster - 600
  Roodkopklauwier - 80
  Roodoogvireo - 2000
  Bonte Kraai - 80
  Kortteenleeuwerik - 350
  Kalanderleeuwerik - 1500
  Kleine Kortteenleeuwerik - 3000
  Rotszwaluw - 1000
  Bergfluiter - 300
  Humes' Bladkoning - 600
  Raddes Boszanger - 600
  Bruine Boszanger - 125
  Iberische Tjiftjaf - 400
  Grauwe Fitis - 400
  Noordse Boszanger - 800
  Veldrietzanger - 800
  Kleine Spotvogel - 800
  Siberische Sprinkhaanzanger - 3000
  Kleine Sprinkhaanzanger - 1000
  Krekelzanger - 350
  Westelijke Orpheusgrasmus - 3000
  Provençaalse Grasmus - 600
  Sardijnse Grasmus - 3000
  Brilgrasmus - 3000
  Baardgrasmus - 500
  Moltoni's Baardgrasmus - 3000
  Kleine Zwartkop - 800
  Rotskruiper - 600
  Katvogel - 3000
  Roze Spreeuw - 200
  Goudlijster - 3000
  Vale Lijster - 2000
  Zwartkeellijster - 3000
  Bruine Lijster - 2000
  Roodborstlijster - 3000
  Noordse Nachtegaal - 1000
  Blauwstaart - 800
  Withalsvliegenvanger - 800
  Kleine Vliegenvanger - 80
  Rode Rotslijster - 800
  Aziatische Roodborsttapuit - 600
  Izabeltapuit - 800
  Woestijntapuit - 800
  Oostelijke Blonde Tapuit - 3000
  Bonte Tapuit - 1000
  Alpenheggenmus - 800
  Citroenkwikstaart - 500
  Mongoolse Pieper - 1000
  Siberische Boompieper - 500
  Witstuitbarmsijs - 800
  Grote Kruisbek - 350
  Witbandkruisbek - 800
  Citroenkanarie - 800
  Witkopgors - 1000
  Grijze Gors - 350
  Cirlgors - 250
  Bosgors - 600
  Wilgengors - 3000
  Grijze Junco - 3000


  SCHAARSE NIET BRBC-SOORTEN

  Wilde Zwaan - 35
  Roodhalsgans - 60
  Krooneend - 30
  Witoogeend - 40
  IJseend - 35
  IJsduiker - 30
  Kuifduiker - 25
  Roodhalsfuut - 25
  Vale Pijlstormvogel - 50
  Kuifaalscholver - 30
  Woudaap - 35
  Kwak - 35
  Koereiger - 20
  Purperreiger - 5
  Zwarte Ooievaar - 25
  Zwarte Ibis - 55
  Vale Gier - 60
  Zeearend - 35
  Slangenarend - 50
  Rode Wouw - 5
  Zwarte Wouw - 5
  Grijze Wouw - 60
  Grauwe Kiekendief - 25
  Steppekiekendief - 35
  Ruigpootbuizerd - 35
  Roodpootvalk - 40
  Porseleinhoen - 25
  Kwartelkoning - 45
  Kraanvogel - 5
  Steltkluut - 25
  Strandplevier - 5
  Morinelplevier - 25
  Gestreepte Strandloper - 60
  Temmincks Strandloper - 5
  Poelruiter - 55
  Rosse Franjepoot - 25
  Kleinste Jager - 30
  Vorkstaartmeeuw - 30
  Grote Burgemeester - 40
  Kleine Burgemeester - 40
  Reuzenstern - 35
  Witvleugelstern - 50
  Witwangstern - 35
  Kleine Alk - 35
  Papegaaiduiker - 55
  Oehoe - 45
  Ruigpootuil - 60
  Velduil - 5
  Bijeneter - 40
  Hop - 40
  Grijskopspecht - 60
  Middelste Bonte Specht - 40
  Draaihals - 10
  Kuifleeuwerik - 40
  Strandleeuwerik - 5
  Roodstuitzwaluw - 60
  Duinpieper - 20
  Grote Pieper - 25
  Roodkeelpieper - 25
  Waterspreeuw - 60
  Pestvogel - 30
  Graszanger - 20
  Sperwergrasmus - 40
  Waterrietzanger - 35
  Struikrietzanger - 1000
  Grote Karekiet - 35
  Snor - 20
  Orpheusspotvogel - 35
  Bladkoning - 5
  Pallas' Boszanger - 60
  Buidelmees - 20
  Taigaboomkruiper - 45
  Klapekster - 30
  Grauwe Klauwier - 25
  Notenkraker - 60
  Russische Kauw - 0
  Raaf - 60
  Frater - 20
  Roodmus - 55
  Dwerggors - 55
  Sneeuwgors - 5
  IJsgors - 5
  Ortolaan - 25
  Grauwe Gors - 25


  Discussie

  Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.