Zeearend  ·  Pygargue à queue blanche

Haliaeetus albicilla  ·  White-tailed Eagle

Datum & Tijd

01-12-2019 13:00

Locatie

GPS51.33699 4.22251
LB72OV  ·  139807, 225253

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarnemingen.be

Extra informatie

1 ex. derde winter overvliegend

Eerst in zit in de hedwigepolder, dan korte tijd schroevend, ook net over de grens in de noordelijke prosperpolder, dan terug neergestreken in de laanbomen van de hedwigepolder

Waargenomen door:

Jan De Vos

Bron

waarnemingen.be