Blog

Blog met verhalen over actuele waarnemingen van zeldzame vogels in België.

Juli & Augustus / Juillet & Août 2020

1 september 2020  ·  Joachim Pintens  ·  3996 × bekeken

Version française ci-dessous!

Na een zomerbreak zijn we weer helemaal terug met een overzicht van dit keer niet één maar de volle twee maanden! Hoewel de ‘staycation’ in juli en augustus niet meteen gezorgd heeft voor een heuse stroom aan zeldzaamheden, kregen we toch weer een mooi lijstje bij elkaar met enkele straffe uitschieters.

Overzicht

Hoewel het een soort is die je in de zomermaanden wel te zien krijgt met wat doorzettingsvermogen en een goeie westenwind, passeren er bij ons op jaarbasis zelden meer dan een handvol waarnemingen van Vale Pijlstormvogel (Puffinus mauretanicus). Enkele goed getimede seawatch-sessies eind augustus leverden ook dit jaar weer enkele waarnemingen op van deze op wereldschaal ernstig bedreigde soort. Dit keer kwam er echter ook een melding binnen, niet van het zoveelste verre stipje op zee maar van een vogel die van 27 t.e.m. 29 juli bij een vissersboot rondhing ter hoogte van de Westkust. De foto van Krijn Zandburg laat niets aan de verbeelding over, een uniek beeld naar Belgische normen!

Vale Pijlstormvogel Puffinus mauretanicus, Noordzee, 21 juli 2020 (©Krijn Zandburg)

Ook deze maanden – het verbaast wellicht niemand – werd de toon opnieuw door de roofvogels gezet. De leuze van de maand juli moet wel “never let your guard down” zijn. Een melding van een Steenarend (Aquila chrysaetos) in Elsenborn (LG) op 20 juli door natuurgidsen Dirk Tas en Brian Roelandt, toen nog zonder foto’s of beschrijving, werd door enkele alerte twitchers serieus genoeg genomen om de volgende ochtend op locatie post te vatten en de Steenarend op te wachten. De juiste beslissing zo bleek, want rond 10u40 vloog hij daar plots boven het militair domein van Elsenborn! De arend gleed in zuidwestelijke richting af en werd om 11u50 opnieuw opgepikt, hoog in een bel samen met een Buizerd, een Rode Wouw en een Zwarte Ooievaar. De dag erna is de vogel nog in gelijkaardige omstandigheden gezien. Het is het tweede geval van Steenarend dit jaar, waardoor deze vogel reeds het 17de geval voor België is.

Steenarend Aquila chrysaetos, Elsenborn, 21 juli 2020 (©Sander Bruylants)

Ook augustus leverde een knaller van een roofvogel op, dit keer geen arend maar wel een Arendbuizerd (Buteo rufinus)! Davy De Groote merkte in Oudenaarde (OV) op 16 augustus tijdens een fietstochtje naar de supermarkt een buizerd op die er toch wat groter uitzag dan gewoonlijk, met merkbaar langere vleugels. Dat hij een heuse Arendbuizerd in beeld zou krijgen wanneer hij zijn verrekijker op de vogel richtte, zal niettemin toch een kleine verrassing geweest zijn! De buizerd gleed na 10 minuten af richting ZW, en hoewel hij snel doorgegeven is kon verder niemand de vogel nog oppikken. Met slechts 3 eerdere gevallen, waarvan één twitchbare vogel (Amblève, 2013), is Arendbuizerd een bijzonder zeldzame dwaalgast bij ons.

Het is inmiddels niet meer de zeldzaamheid van weleer, maar het nieuws dat er in de tweede helft van augustus een koppel Grijze Wouwen (Elanus caeruleus) bezig was een nest te bouwen in de Hoge Venen bij Waimes (LG), was toch een serieuze verrassing; en dat in het koudste gebied van België nota bene! Dagelijks werden er meerdere paringen waargenomen en regelmatig kwamen ze nog aanvliegen met takjes voor het nest. Een gelijkaardig broedgeval vond vorig jaar plaats juist over de grens in Frankrijk, bij Brunembert, waar in oktober twee uitgevlogen jongen ontdekt werden. Het koppel uit de Hoge Venen werd echter voor het laatst waargenomen op 27 augustus, waardoor het dus nog even wachten wordt op een eerste succesvolle broedpoging. Verder werd er nog een Grijze Wouw ontdekt door Vincent Leirens op 26 juli vanuit zijn huis in Roisin (HA). De vogel kwam aangevlogen uit Frankrijk en zette vervolgens koers richting ONO.

Grijze Wouw Elanus caeruleus, Waimes, 21 augustus 2020 (©Luc De Naegel)

Grijze Wouw Elanus caeruleus, Waimes, 23 augustus 2020 (©Maarten Mortier)

We kregen er afgelopen periode ook weer vier gevallen van Dwergarend (Hieraaetus pennatus) bij, één lichte vorm gefotografeerd in Solre-sur-Sambre (HA) op 6 juli door Nicolas Pidia, een langdurig pleisterende vogel te Baasrode (OV) ontdekt door Tibbout Van de Walle op 28 juli en voor het laatst waargenomen op 23 augustus, een lichte vorm waargenomen door Luc Hendrickx en Ingrid Nel te Sint-Joris-Weert (VB) op 29 augustus, en een donkere fase in de Platwijers te Zonhoven (LI) op 30 augustus door Geert Beckers. Slangenarenden (Circaetus gallicus) werden gezien op het militair domein van Helchteren (LI) tussen 4 juli en 31 augustus, in Auby-sur-Semois (NA) op 10 augustus, op 20 augustus hing een vogel rond in de steengroeve van Rochefort (NA) en 28 augustus werd er één gefotografeerd in Waharday (LX). Op 10 augustus werd ook een onvolwassen Zeearend (Haliaeetus albicilla) waargenomen, overvliegend boven de Kalmthoutse Heide (AN), en op 24 augustus werd er één gefotografeerd in het Schulensbroek te Schulen (LI). De Steppekiekendief (Circus macrourus) die al sinds 9 mei rondhangt in de omgeving van Laar (VB) en Racour (LG), liet zich nog steeds bewonderen met in augustus inmiddels een mooie set adulte veren! Nooit eerder bleef er bij ons een Steppekiekendief zo langdurig pleisteren in dezelfde omgeving als deze vogel, wat wellicht niet in de laatste plaats te danken is aan de inspanningen die er gedaan worden om de lokale landbouw beter af te stemmen op akkervogels. Evenzeer merkwaardig zijn de waarnemingen van (sub)adulte mannetjes Steppekiekendieven te Ville-en-Hesbaye (LG) op 25 augustus en eveneens op 25 augustus te Rocherath (LG). Op 31 augustus trok er een exemplaar langs Zandhoven (AN).

Steppekiekendief Circus macrourus, Laar, 17 augustus 2020 (©Victor Claes)

Op 11 augustus ringde Herman Berghmans een juveniel Kleinst Waterhoen (Zapornia pusilla) in het Trichelbroek te Veerle (AN), het 45ste geval van de soort in België. Ondanks dat Kleinst Waterhoen al zeker twee keer succesvol gebroed heeft bij ons, in het Groot Schietveld te Brecht in 1999 en in Les Marais d’Harchies in 2019, blijft de soort hier erg zeldzaam.

Kleinst Waterhoen Zapornia pusilla, Veerle, 11 augustus 2020 (©Paul Helsen)

In augustus hebben we het geluk ieder jaar Morinelplevieren (Charadrius morinellus) te kunnen verwelkomen op de voedselrijke akkers in Midden-België, waar soms grote groepen komen bijtanken op hun reis naar het zuiden. Dit jaar kregen we echter opvallend hoge aantallen over de vloer, met als meest opmerkelijke groepen: 59 exemplaren in Haneffe (LG), een groep die nagenoeg volledig uit adulten bestond, 59 exemplaren te Linsmeau (BW), met een aandeel van ongeveer 1/3 juvenielen, en dan nog een groep van een 50-tal bij Landen (VB). Dit zijn de grootste groepen sinds 2012, en samen met nog andere kleinere groepen die verspreid over het land waargenomen werden ongetwijfeld de meest indrukwekkende aantallen in lange tijd. In de eerste helft van augustus kwamen er ook drie meldingen van Grauwe Franjepoot (Phalaropus lobatus) binnen, op de Kalmthoutse Heide (AN) op 13 augustus, gevonden door Bram Vogels, een vogel ontdekt door Wils Herwig op de Kattesteertvijver te Retie (AN) op 16 augustus, en één te Oudenburg (WV) gevonden door Davy Bosman op 29 augustus.

Morinelplevier Charadrius morinellus, Haneffe, 17 augustus 2020 (©John Maréchal)

Grauwe Franjepoot Phalaropus lobatus, Retie, 16 augustus 2020 (©Marcel Claes)

Na 7 jaar afwezigheid dook er op 10 juli eindelijk nog eens een Dougalls Stern (Sterna dougallii) op in de kolonie van het Sterneneiland, gelegen in de Voorhaven van Zeebrugge (WV). Hans Matheve kreeg de vogel als eerste in beeld, en vermoedelijk hetzelfde exemplaar werd er nog teruggezien op 3 en 5 augustus. Tussendoor vond Johan Buckens een Dougalls Stern in Het Zwin te Knokke (WV), op 27 juli. Door de grote afstand was het echter moeilijk om na te gaan of dit eveneens dezelfde vogel betrof. Er zijn tot nu toe 24 aanvaarde gevallen van Dougalls Stern in België, met het Sterneneiland als absolute hotspot. Er kwamen ook opvallend veel waarnemingen van Reuzensterns (Hydroprogne caspia) binnen uit drie verschillende provincies. De meeste waarnemingen werden aan de kust gedaan. Verder zat er op 3, 5 en 6 juli nog een Witwangstern (Chlidonias hybrida) in de polders van Doel (OV), en werd er een juveniele Witvleugelstern (Chlidonias leucoptera) gevonden te Stokkem (LI) door Geert Beckers op 31 augustus.

Dougalls Stern Sterna dougallii, Zeebrugge, 10 juli 2020 (©Hans Matheve)

In Marloie bij Marche-en-Famenne (LX) merkte Mark Van Leeuwen op 13 juli een Alpengierzwaluw (Tachymarptis melba) op in een grote groep Gierzwaluwen, het tweede geval dit jaar en indien aanvaard het 38ste geval voor België. Er zijn slechts twee eerdere waarnemingen uit juli bekend, het zwaartepunt van de gevallen ligt overduidelijk in april en mei.

De Scharrelaar (Coracias garrulus) die 29 juni ontdekt werd in Eksterheide te Beerse (AN) was voor het laatst gezien op 2 juli toen hij hoog en ver doorvloog richting zuid. De vogel bleef altijd erg vliegerig en was vaak moeilijk te vinden; de meesten moesten zich tevredenstellen met een korte waarneming op grote afstand. Toch was het de uitgelezen kans om eens zo’n felblauwe adulte vogel bij ons te kunnen zien, dat was alweer geleden van mei 2003!

Terwijl menig vogelkijker ervoor zou tekenen om eens een Noordse Nachtegaal (Luscinia luscinia) te vinden in de bosjes aan de kust, duikt de soort bijna jaarlijks op in de netten van ringers, waaraan we 38 van de 42 gevallen te danken hebben! Charles Carels ringde er op 7 augustus één te Smuid (LX), het eerste geval voor de provincie Luxemburg. Hetzelfde verhaal geldt voor Struikrietzanger (Acrocephalus dumetorum), waarvan er op 15 augustus één geringd werd te Lissewege (WV) door Jan Baert en Lowie Lams. De ratio ringvangst-veldwaarneming van deze soort is maar liefst 45-2! Op 25 augustus werd een Veldrietzanger (Acrocephalus agricola) gevangen in De Kuifeend te Oorderen (AN), het 43ste geval voor België waarvan er 38 betrekking hebben tot ringvangsten. Van Waterrietzanger (Acrocephalus paludicola) werden naast de gebruikelijke ringvangsten ook enkele veldwaarnemingen genoteerd, waarbij de beeldvullend gefotografeerde vogel vanuit een fotografiehut van Glenn Vermeersch in Kalmthout (AN) zeker een plekje in deze blog verdient! Graszangers (Cisticola juncidis) zijn weer helemaal terug van weggeweest. Waar we in de blog van mei nog aparte gevallen konden bespreken, is de veelheid aan verschillende waarnemingen nu te groot om ze nog iet of wat te kunnen bundelen. In de kustpolders hebben bovendien weer een paar broedgevallen plaatsgevonden! Op 13 augustus werd een Sperwergrasmus (Sylvia nisoria) geringd in het Hageven te Neerpelt (LI), op 22 augustus hing er één in de netten op de Maatheide te Lommel (LI).

Noordse Nachtegaal Luscinia luscinia, Smuid, 7 augustus 2020 (©Charles Carels)

Veldrietzanger Acrocephalus agricola, Oorderen, 25 augustus 2020 (©Peter Symens)

Waterrietzanger Acrocephalus paludicola, Kalmthout, 15 augustus 2020 (©Nick Michielsen)

In de nasleep van de invasie van Roze Spreeuw (Pastor roseus) die in Frankrijk zelfs gezorgd heeft voor een broedgeval, vond Filip De Ruwe nog een vogel in de polders te Meetkerke (WV) op 12 juli, en zat er in Assenede (OV) van 1 t.e.m. 5 augustus zelfs een prachtige adulte man. De vogel was initieel ontdekt door Walter De Smet en Mia Baete en liet zich telkens gedurende de eerste uren van de dag bewonderen samen met enkele Spreeuwen, altijd nabij (en soms zelfs binnenin) een koeienstal. In de loop van de ochtend verdwenen de spreeuwen dan om elders te gaan foerageren. Op 19 augustus werd net over de grens in de buurt van het Land Van Saeftinghe bij Emmadorp (ZL) mogelijk dezelfde vogel weer teruggevonden.

Roze Spreeuw Pastor roseus, Assenede, 5 augustus 2020 (©Marc Van Daele)

Roze Spreeuw Pastor roseus, Assenede, 4 augustus 2020 (©Jan Vanwynsberghe)

Gezocht - September

‘September’, het klinkt bij de meeste vogelkijkers als muziek in de oren en we beginnen te dromen over noordwesterstormen met pijlstormvogels en jagers, bosjes aan de kust vol zangvogels en wie weet die ene zeldzame steltloper op een slikrandje ergens op een godvergeten plek in het binnenland, wie weet! Naarmate de maand vordert komen de zeldzaamheden van steeds verder, met de eerste Bladkoningen (Phylloscopus inornatus) om te beginnen en eind september misschien al een Blauwstaart (Tarsiger cyanurus) of een Goudlijster (Zoothera aurea)! Als er écht een soort is die we onder de aandacht willen brengen, is het wel Zwartkopgors (Emberiza melanocephala). Ondanks dat ze wel jaarlijks opduiken rondom België, is er bij ons nog nooit een twitchbaar geval uitgekomen. Daar mag wel eens dringend verandering in komen! Voor de jongere generatie vogelkijkers zou een Noordse Boszanger (Phylloscopus borealis) nog eens meer dan welkom zijn, de laatste veldwaarneming daarvan dateert van 2007, 13 jaar geleden! Hoe dan ook, het barst overal van de vogels, zeldzaamheden zitten te wachten om gevonden te worden: “’t is mul, ’t is gank, ’t is los!”

Noordse Boszanger Phylloscopus borealis, Zeebrugge, 23 september 2007 (©Johan Buckens)

Joachim Pintens

Version française

Nous voilà de retour après la pause estivale avec cette fois-ci un aperçu de non pas un mais deux mois complets ! Bien que les ‘staycation’ de juillet et août ne nous aient pas offert un incroyable flux de raretés, nous avons finalement quand même eu droit à une belle liste d’espèces, avec quelques chouettes overshooters.

Vue d'ensemble

Bien qu'il s'agisse d'une espèce annuelle, observable depuis la côte pendant les mois d'été pour peu que l’on fasse preuve de persévérance et qu’on profite d’un bon vent d'ouest, nous n’avons que rarement la chance de compter plus d'une poignée d'observations de Puffins des Baléares (Puffinus mauretanicus). Quelques séances de seawatching bien tapées à la fin du mois d'août ont permis à quelques courageux d’apercevoir cette espèce menacée au niveau mondial. Les conditions particulières du seawatching ne permettent généralement de les voir qu’à plusieurs centaines de mètres (voire plusieurs kilomètres) en mer, mais cette année nous avons également eu vent de l’observation d’un oiseau qui a traîné autour d'un bateau de pêche à hauteur de la Westkust du 27 au 29 juillet. La photo de Krijn Zandburg ne laisse rien à l'imagination : une image unique selon les standards belges !

Puffin des Baléares Puffinus mauretanicus, Mer du Nord, 21 juillet 2020 (©Krijn Zandburg)

Ces mois-ci – cela ne surprendra probablement plus personne – les oiseaux de proie ont une fois de plus donné le ton. Le slogan du mois de juillet doit être "ne jamais baisser la garde". Le signalement d'un Aigle royal (Aquila chrysaetos) à Elsenborn (LG) le 20 juillet par les guides nature Dirk Tas et Brian Roelandt, alors toujours sans photos ni description, a été pris suffisamment au sérieux par quelques cocheurs vigilants pour se poster sur place le lendemain matin et attendre sa sortie. Une bonne décision ! Car vers 10h40, il a soudainement survolé le domaine militaire d'Elsenborn ! L'aigle a glissé en direction du sud-ouest et a été repris à 11h50, haut dans une pompe avec une buse, un Milan royal et une Cigogne noire. Le lendemain, l'oiseau a été vu dans des circonstances similaires. C'est la deuxième donnée d'Aigle royal cette année, ce qui fait de cet oiseau le 17e pour la Belgique.

Aigle royal Aquila chrysaetos, Elsenborn, 21 juillet 2020 (©Sander Bruylants)

Le mois d'août nous aura également apporté une belle espèce de rapace, avec l’observation d’une Buse féroce (Buteo rufinus) ! Alors qu’il se dirigeait vers le supermarché à vélo le 16 août dernier à Oudenaarde (OV), Davy De Groote remarqua une buse un peu plus grande que d'habitude, avec des ailes sensiblement plus longues. Le fait qu'il ait vraiment vu une Buse féroce en levant ses jumelles a dû lui faire un choc ! Après 10 minutes, la buse a glissé vers le sud-ouest, et bien qu'il l’ait signalée rapidement, personne d'autre n'a pu retrouver l'oiseau. Avec seulement 3 données précédentes, dont un oiseau cochable (Amblève, 2013), la Buse féroce reste un erratique très rare chez nous.

Ce n'est plus la rareté que c’était, mais la nouvelle qu'un couple d’Élanions blancs (Elanus caeruleus) construisait un nid dans les Hautes Fagnes près de Waimes (LG), dans la deuxième moitié du mois d'août, n’en restait pas moins une sérieuse surprise ; et dans la région la plus froide de Belgique ! Chaque jour, plusieurs accouplements étaient observés et régulièrement, ils venaient ajouter des brindilles au nid. Un cas similaire a eu lieu l'année dernière juste de l'autre côté de la frontière en France, près de Brunembert, où deux jeunes oisillons ont été découverts en octobre. Le couple des Hautes Fagnes a cependant été vu pour la dernière fois le 27 août, il nous faudra donc encore attendre un temps avant une première nidification réussie. Par ailleurs, un Élanion blanc a été découvert par Vincent Leirens le 26 juillet dernier depuis son domicile à Roisin (HA). L'oiseau est arrivé de France et s'est ensuite dirigé vers l'ENE.

Élanion blanc Elanus caeruleus, Waimes, 21 août 2020 (©Luc De Naegel)

Élanion blanc Elanus caeruleus, Waimes, 23 août 2020 (©Maarten Mortier)

Ces deux derniers mois nous ont également livré quatre autres observations d’Aigle botté (Hieraaetus pennatus) : une forme claire photographiée à Solre-sur-Sambre (HA) le 6 juillet par Nicolas Pidia, un oiseau présent de longue date à Baasrode (OV) découvert par Tibbout Van de Walle le 28 juillet et observé pour la dernière fois le 23 août, une forme claire observée par Luc Hendrickx et Ingrid Nel à Sint-Joris-Weert (VB) le 29 août et une forme sombre trouvée par Geert Beckers à Zonhoven (LI) le 30 août. Des Circaètes Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) ont été aperçus sur le domaine militaire d'Helchteren (LI) entre le 4 juillet et le 31 août, à Auby-sur-Semois (NA) le 10 août, alors que le 20 août un oiseau traînait dans la carrière de Rochefort (NA) et le 28 août un était photographié à Waharday (LX). Le 10 août, un Pygargue à queue blanche immature (Haliaeetus albicilla) a été observé en train de survoler la Kalmthoutse Heide (AN), et le 24 août, un autre a été photographié au Schulensbroek, à Schulen (LI). Le Busard pâle (Circus macrourus), qui traîne dans la région de Laar (VB) et de Racour (LG) depuis le 9 mai, pouvait encore être admiré dans son beau plumage adulte en août ! Jamais auparavant un Busard pâle n'était resté aussi longtemps chez nous que cet oiseau, et les efforts déployés par les agriculteurs locaux pour mieux accueillir les oiseaux des champs n'y sont probablement pas pour rien. Tout aussi remarquables sont les observations de mâles subadultes de Busards pâles à Ville-en-Hesbaye (LG) le 25 août et également le 25 août à Rocherath (LG). Un individu est noté en migration le 31 août à Zandhoven (AN) aussi.

Busard pâle Circus macrourus, Laar, 17 août 2020 (©Victor Claes)

Le 11 août, Herman Berghmans a bagué une Marouette de Baillon juvénile (Zapornia pusilla) dans le Trichelbroek à Veerle (AN), la 45e donnée de l'espèce en Belgique. Malgré le fait que la Marouette de Baillon a déjà niché avec succès à deux reprises chez nous, dans le Groot Schietveld de Brecht en 1999 et dans les Marais d'Harchies en 2019, l'espèce reste très rare ici.

Marouette de Baillon Zapornia pusilla, Veerle, 11 août 2020 (©Paul Helsen)

Nous avons la chance de pouvoir accueillir chaque année en août des Pluviers guignards (Charadrius morinellus) en halte dans les champs riches en nourriture du centre de la Belgique, où s’arrêtent parfois de grands groupes pour se ravitailler en carburant lors de leur voyage vers le sud. Cette année, cependant, nous avons profité de nombres remarquablement élevés, avec, pour les groupes les plus remarquables, 59 spécimens à Haneffe (LG), un groupe composé presque entièrement d'adultes, 59 spécimens à Linsmeau (BW), avec une part d'environ 1/3 de juvéniles, et un autre groupe d'environ 50 à Landen (VB). Ce sont les groupes les plus importants depuis 2012, et avec d'autres groupes plus petits dispersés dans tout le pays, ils nous ont sans doute donné les chiffres les plus impressionnants depuis longtemps. Au cours de la première moitié du mois d'août ont également été signalés trois Phalaropes à bec étroit (Phalaropus lobatus), un oiseau sur la Kalmthoutse Heide (AN) le 13 août, trouvé par Bram Vogels, un oiseau découvert par Wils Herwig sur le Kattesteertvijver à Retie (AN) le 16 août, et un autre exemplaire à Oudenburg (WV) découvert par Davy Bosman le 29 août.

Pluvier guignard Charadrius morinellus, Haneffe, 17 août 2020 (©John Maréchal)

Phalarope à bec étroit Phalaropus lobatus, Retie, 16 août 2020 (©Marcel Claes)

Après 7 ans d’absence, une Sterne de Dougall (Sterna dougallii) est finalement apparue le 10 juillet dans la colonie de l'île aux sternes, située dans l’avant-port de Zeebrugge (WV). Hans Matheve a été le premier à voir l'oiseau, et probablement c’est le même qui a été revu les 3 et 5 août. Dans l’entredeux, Johan Buckens a également trouvé une Sterne de Dougall dans le Zwin à Knokke (WV), le 27 juillet. En raison de la grande distance, il était difficile de déterminer s’il s’agissait là aussi du même oiseau. Jusqu'à présent, 24 données de Sterne de Dougall ont été acceptés en Belgique, l’île aux sternes étant le hotspot pour l’espèce. Il y a également eu un nombre remarquable d'observations de Sternes caspiennes (Hydroprogne caspia) dans trois provinces différentes. La plupart des observations ont été faites sur la côte. Par ailleurs, les 3, 5 et 6 juillet, une Guifette moustac (Chlidonias hybrida) a été observée dans les polders de Doel (OV), et le 31 août Geert Beckers découvrait une Guifette leucoptère (Chlidonias leucoptera) juvénile à Stokkem (LI).


Sterne de Dougall Sterna dougallii, Zeebrugge, 10 juillet 2020 (©Hans Matheve)

À Marloie, près de Marche-en-Famenne (LX), Mark Van Leeuwen a observé un Martinet à ventre blanc (Tachymarptis melba) dans un grand groupe de martinets le 13 juillet. Le deuxième cas cette année et, s'il est accepté, le 38e cas pour la Belgique. Seules deux observations antérieures de juillet sont connues, la majorité des cas se situant clairement en avril et mai.

Le Rollier d’Europe (Coracias garrulus) découvert le 29 juin à Eksterheide près de Beerse (AN) a été vu pour la dernière fois le 2 juillet alors qu'il volait haut et loin vers le sud. L'oiseau restait toujours très mobile et était souvent difficile à trouver ; la plupart devaient se contenter d'une courte observation à grande distance. C'était pourtant l'occasion idéale de voir un oiseau adulte d'un bleu si vif. Ce qui n’était plus arrivé depuis mai 2003 !

Alors que de nombreux observateurs d'oiseaux vendraient leur âme au diable pour trouver un Rossignol progné (Luscinia luscinia) dans les buissons de la côte, l'espèce apparaît presque chaque année dans les filets des bagueurs, à qui nous devons 38 cas sur 42 ! Charles Carels en a bagué une à Smuid (LX) le 7 août, premier cas pour la province de Luxembourg. La même histoire reste valable pour la Rousserolle des buissons (Acrocephalus dumetorum), dont un exemplaire a été bagué à Lissewege (WV) le 15 août par Jan Baert et Lowie Lams. Le rapport baguage-terrain de cette espèce est de 45-2 ! Le 25 août, une Rousserolle isabelle (Acrocephalus agricola) a été capturée à De Kuifeend à Oorderen (AN), la 43e donnée pour la Belgique, dont 38 concernent des oiseaux capturés au baguage. En ce qui concerne le Phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola), en plus des prises habituelles de baguage, quelques observations de terrain ont été notées. Parmi celles-ci, l'oiseau photographié plein cadre depuis un affût par Glenn Vermeersch à Kalmthout (AN) mérite certainement une place dans ce blog ! Les Cisticoles des joncs (Cisticola juncidis) sont de retour. Alors que dans le blog du mois de mai, nous pouvions encore discuter de cas individuels, la multitude d'observations en juillet et août est maintenant trop importante que pour pouvoir parler de toutes. Et il y a eu quelques cas de reproduction supplémentaires dans les polders côtiers ! Le 13 août, une Fauvette épervière (Sylvia nisoria) a été baguée dans le Hageven à Neerpelt (LI), le 22 août, une autre a été attrapée dans les filets à Maatheide à Lommel (LI).

Rossignol progné Luscinia luscinia, Smuid, 7 août 2020 (©Charles Carels)

Rousserolle isabelle Acrocephalus agricola, Oorderen, 25 août 2020 (©Peter Symens)

Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola, Kalmthout, 15 août 2020 (©Nick Michielsen)

Après l'invasion d'Étourneaux roselins (Pastor roseus) qui a même donné lieu à un cas de nidification en France, Filip De Ruwe a encore trouvé un oiseau dans les polders de Meetkerke (WV) le 12 juillet. Et un beau mâle adulte a séjourné à Assenede (OV) du 1er au 5 août. L'oiseau a été initialement découvert par Walter De Smet et Mia Baete et se laissait toujours admirer aux premières heures du jour en compagnie de quelques étourneaux, toujours à proximité (et parfois même à l'intérieur) d'une étable. Dans le courant de la matinée, les étourneaux disparaissaient ensuite pour aller chercher de la nourriture ailleurs. Le même oiseau a peut-être été retrouvé le 19 août, juste de l'autre côté de la frontière, près du Land Van Saeftinghe, à Emmadorp (ZL).

Étourneau roselin Pastor roseus, Assenede, 5 août 2020 (©Marc Van Daele)

Étourneau roselin Pastor roseus, Assenede, 4 août 2020 (©Jan Vanwynsberghe)

À chercher en septembre

‘Septembre’, c’est un mot qui résonne pour la plupart des ornithologues, et l’on se met à rêver de tempêtes de nord-ouest amenant avec elles puffins et labbes, des buissons sur la côte pleins à craquer de passereaux et qui sait, ce rare limicole quelque part sur une vasière dans un coin perdu à l'intérieur des terres ! Au fil du mois, le compte de raretés ne cesse d’augmenter, avec les premiers Pouillot à grands sourcils (Phylloscopus inornatus) pour commencer, et peut-être un Robin à flancs roux (Tarsiger cyanurus) ou une Grive dorée (Zoothera aurea) fin septembre ! S'il y a vraiment une espèce à rechercher, c'est le Bruant mélanocéphale (Emberiza melanocephala). Bien qu’il soit observé chaque année chez tous nos voisins, nous n'avons jamais pu profiter d’un oiseau cochable. Cela peut changer rapidement ! Pour la jeune génération d’ornithologues, un Pouillot boréal (Phylloscopus borealis) serait plus que bienvenu ; la dernière observation sur le terrain date de 2007, il y a 13 ans ! Il y a de toute façon des oiseaux partout, des raretés qui n’attendent que d'être trouvées. Et comme on dit à la côte : « ‘t is mul, ‘t is gank, ‘t is los » (pu**** ça passe) !

Pouillot boréal Phylloscopus borealis, Zeebrugge, 23 septembre 2007 (©Johan Buckens)

Joachim Pintens, Olivier Dupont

Discussie

Hans Matheve  ·  3 september 2020  09:05

Puik werk, alweer!

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.