Blog

Blog met verhalen over actuele waarnemingen van zeldzame vogels in België.

Juli 2023

6 augustus 2023  ·  Simon Feys  ·  1399 × bekeken

Zoals wel vaker was juli een heel rustige maand op vogelvlak, met amper echte zeldzaamheden die werden gevonden. Naar het einde van de maand toe kwam de najaarstrek goed op gang, hopelijk levert dat in augustus wel iets leuk op!

Overzicht

Krooneenden werden op zes locaties gezien, een groepje van zeven in het Grenspark was het hoogste aantal op één plaats. Er werden maar drie Witoogeenden waargenomen, telkens ging het om individuele exemplaren. In het begin van de maand werden nog op twee plaatsen Kwartelkoningen gehoord. Met maar drie zingende Porseleinhoentjes was het ook voor deze soort een zwak jaar. Goed nieuws kwam er wel uit Limburg, waar een koppel Kraanvogels voor het derde jaar op rij succesvol jongen kon grootbrengen, er vlogen twee jongen uit. De twee vaste Roodhalsfuten van de Netevallei (AN) en het Muisbroek (AN) bleven allebei nog rondzwemmen op hun vaste plek. De grote aantallen Steltkluten van het voorjaar leverden verschillende succesvolle broedgevallen op. Op 14 juli vloog een Reuzenstern langs Ruisbroek (AN), de dag erop dook er één (dezelfde?) op bij Kallo (OV), deze vogel bleef daar drie dagen aanwezig. Nog een dag later werden er drie gezien in het Zwin (WV), gevolgd door twee over Uitkerke (WV) de 23e, en nog eens twee over de Hazegraspolder bij Knokke (WV) de 29e. Nog t.e.m. 2 juli waren twee Witwangsterns aanwezig in de omgeving van Verrebroek (OV). Op 9 juli zaten er drie bij Wintam (AN). Een adulte Witvleugelstern zat op 23 juli op het strand van Sint-Idesbald (WV), vanaf 26 juli pleisterde er één bij Doel (OV).

Witvleugelstern Chlidonias leucopterus, Doel, 28 juli 2023 (Herman Blockx)

Zwarte ibissen ontbreken in geen enkele maand meer tegenwoordig lijkt het, in juli werden er gezien bij Varsenare (1), Kieldrecht (2) en Stalhille (3). Klassiek voor deze periode is het opduiken van onvolwassen Slangenarenden, en dat was dit jaar niet anders. Vooral grotere militaire domeinen zijn daarbij in trek, met het Groot Schietveld (AN) en Helchteren (LI) als toplocaties. Ook elders werden er echter regelmatig gezien, met in de Hoge Venen (LG) zelfs tot drie exemplaren samen.

Slangenarend Circaetus gallicus, Brecht, 16 juli 2023 (Leo Raats)

Grauwe kiekendieven werden van zes locaties gemeld, in Peer lieten enkele vogels zich vaak goed bekijken en trokken dus veel volk. Op één exemplaar in Limburg na, werden vooral in de IJzervallei (WV) Zeearenden gezien. Het ging bijna altijd om de twee exemplaren die daar nu al een paar maanden aanwezig zijn. De vele voorjaarswaarnemingen van Hop leidden uiteindelijk tot twee broedgevallen in Vlaanderen, in de provincies Antwerpen en Limburg.

Hop Upupa epops, Hamont-Achel, 27 juni 2023 (Joachim Pintens)

En ook Bijeneters settelden uiteindelijk in Vlaanderen, in Deurne was één koppel aanwezig. Ook in Wallonië waren op minstens één locatie enkele koppels aanwezig. Op 4 juli vloog nog een Roodpootvalk over Wuustwezel (AN). Kuifleeuweriken werden zoals gewoonlijk enkel aan de Westkust gezien, er waren enkele waarnemingen van kleine familiegroepjes, de soort weet zich hier dus nog steeds voort te planten. Grote karekieten werden nog op twee locaties gehoord. Op 29 juli werd de eerste Waterrietzanger van het seizoen gevangen in De Kuifeend (AN). Snorren zongen nog in een tiental gebieden. Graszangers blijven verder uitbreiden, met nu al waarnemingen in 56 km-hokken. De eerste Duinpieper van het najaar vloog op 27 juli over Amay. In de omgeving van de broedplaats nabij Roly werden nog de hele maand verschillende Cirlgorzen waargenomen.

Een welgemeende dank uiteraard aan alle waarnemers, én aan de fotografen voor het gebruik van hun foto's!

Gezocht in augustus

Nu augustus goed op gang is, komt de leukste tijd van het jaar eraan: het najaar! Een periode met oneindig veel mogelijkheden qua leuke vogels, wat te denken van een leukse steltloper zoals een Grijze of Roodkeelstrandloper? Ook de zeevogelstrek komt op gang, een Vale pijl langs De Panne is altijd leuk, maar een Kuhls is beter! Er zaten er recent een paar 1000 in het zuidwesten van de UK, daarvan kan er gerust een tot hier vliegen. En in de bosjes zitten op het eind van de maand de eerste Sperwergrasmussen, met ook kans op Grauwe fitis, Bergfluiter of zelfs Kleine spotvogel. Of wie weet vliegt de Duitse Stellers' eider nog wat verder door en komt ze hier wel op een golfbreker terecht? Het najaar is nu echt begonnen, allemaal gaan zoeken dus!

Discussie

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.