Blog

Blog met verhalen over actuele waarnemingen van zeldzame vogels in België.

Juni 2024

2 juli 2024  ·  Simon Feys  ·  988 × bekeken

Na het voorjaarsgeweld van mei was juni heel wat rustiger, op één topsoort na dan! Een nieuwe Belg zelfs, die maar een paar uur te zien was, het was dus voor de rappe! Daarnaast waren het vooral de te verwachten soorten tijdens deze periode van het jaar, lees het allemaal in het verslag van juni!

Overzicht


Het late voorjaar is doorgaans niet de boeiendste periode voor eenden en ganzen, en dat was nu niet anders. Zo werden er maar drie solitaire Krooneenden gezien. Witoogeenden werden van vier locaties gemeld, waarbij zeker twee exemplaren die mogelijk uit een kot kwamen. Met een 15-tal zangposten lijkt het een goed jaar te worden voor Kwartelkoning, hopelijk levert dat hier en daar ook jongen op. Van Porseleinhoen werden ongeveer evenveel vogels gehoord. De Kleinst waterhoenen van het Viersels Gebroekt (AN) werden nog de hele maand waargenomen. Ook in de Gentbrugse Meersen (OV) was er een zangpost op 18 juni, deze vogel werd hier echter maar één avond gehoord (Eef Thoen). Dezelfde waarnemer ontdekte in hetzelfde gebied een week eerder ook al een zingend Klein waterhoen, deze vogel werd daar t.e.m. de 23e gehoord.


Klein waterhoen Zapornia parva, Gent, 11 juni 2024 (Hans Matheve)

Eén van de ‘vaste’ Roodhalsfuten leek vertrokken, zodat enkel de vogel van Ekeren (AN) nog overbleef. Steltkluten werden nog gemeld uit 45 km-hokken, vooral in West- en Oost-Vlaanderen was de soort nog in verschillende gebieden aanwezig. Leuk was de Gestreepte strandloper die op 11 juni bij Ouwegen (OV) zat, al het derde exemplaar dit jaar. Een Reuzenstern werd op 19 juni nog gezien in de Blankaart (WV). Op een ontoegankelijke zone in de voorhaven van Zeebrugge (WV) werd op 7 juni een paartje Dougalls sternen waargenomen door Hans Matheve. Het bleek een topjaar voor deze soort en doorheen de maand werden met regelmaat een aantal vogels gezien rond een kolonie Grote sterns - in totaal gaat het over niet minder dan 6 exemplaren (vaak herkenbaar door unieke ringcombinaties).

Dougalls stern Sterna dougallii, Zeebrugge, 29 juni 2024 (Filip De Ruwe)

Witwangsterns werden nog gezien bij Kieldrecht (OV) en Virelles (HA). Een Witvleugelstern was op 2 juni aanwezig bij Doel (OV). Ook buiten de broedgebieden in Wallonië werden nog behoorlijk wat Zwarte ooievaars gezien, vooral in Limburg en Vlaams-Brabant waren er heel wat waarnemingen.

Zwarte ooievaar Ciconia nigra, Langdorp, 19 juni 2024 (Bjarne Verhaeghe)

Zwarte ibissen werden gezien in de IJzervallei (WV), de Uitkerkse Polders (WV), de Antwerpse Haven (OV), en bij Oud-Heverlee (VB). Het ging, op enkele waarnemingen van twee vogels in Uitkerke na, steeds om solitaire exemplaren.

Zwarte ibis Plegadis falcinellus, Kieldrecht, 12 juni 2024 (Eric Van Hul)

Woudaapjes werden gemeld uit 37 km-hokken, de overgrote meerderheid hiervan in Vlaanderen. Kwakken werden dan weer doorgegeven uit 44 km-hokken. Leuk was de Ralreiger die sinds 17 juni aanwezig is in de Bourgoyen-Ossemeersen bij Gent (OV). Een tweede exemplaar zat op 19 juni in de moerassen van Harchies (HA).

Ralreiger Ardeola ralloides, Gent, 27 juni 2024 (Lauris Van Daele)

Er werden nog een 20-tal Purperreigers waargenomen. Vale gieren werden op negen locaties waargenomen, de grootste groep bestond uit een 40-tal exemplaren, en werd gezien bij Avelgem op 7 juni (WV).

Vale gier Gyps fulvus, Avelgem, 7 juni 2024 (Tom Beirlaen)

Een Monniksgier was op 20 juni aanwezig bij Helchteren (LI) (Geert Beckers).

Monniksgier Aegypius monachus, Helchteren, 20 juni 2024 (Geert Beckers)

Slangenarenden werden op zes plaatsen gezien, tegenwoordig een vrij normaal aantal voor deze soort.

Slangenarend Circaetus gallicus, Helchteren, 12 juni 2024 (Geert Beckers)

Dwergarenden waren dan weer goed voor vijf waarnemingen, ook deze soort lijkt de laatste jaren in opmars. Spectaculair was de Steenarend die op 19 juni werd waargenomen bij Nassogne (LX) door Didier Vieuxtemps, jammer genoeg kon niet worden vastgesteld of de vogel ringen droeg. Hoewel hij leek te gaan slapen in een bos, kon hij daar de volgende dag niet worden teruggevonden.

Steenarend Aquila chrysaetos, Nassogne, 19 juni 2024 (Didier Vieuxtemps)

Grauwe kiekendieven werden nog op ruim 10 locaties gezien, met hopelijk een aantal geslaagde broedgevallen tot gevolg. Buiten de IJzervallei (WV), waar de twee jongen stilaan op uitvliegen staan, werden op nog vier locaties Zeearenden waargenomen. Waarnemingen van Hop waren er nog op drie locaties. Bijeneters werden uit ruim 30 km-hokken gemeld, in tegenstelling tot in Wallonië zijn in Vlaanderen momenteel nog geen broedverdachte vogels aanwezig. Op 9 juni vloog nog een Roodpootvalk over de IJzervallei (WV). Vreemd qua datum was de waarneming van een Bonte kraai in het Zwin bij Knokke (WV) op 3 juni. Kuifleeuweriken bleven zoals gewoonlijk beperkt tot hun vaste gebieden aan de westkust. Een Iberische tjiftjaf zong op 21 juni bij Anthisnes (LG) (D. Peeters). Op 4 juni was het dan eindelijk nog eens goed prijs, toen Davy Bosman in de voormiddag een luid zingende Groene fitis ontdekte bij De Haan (WV)! Aangezien dit een nieuwe soort was voor de Belgische avifauna, was het meteen alle hens aan dek bij heel wat vogelaars. Vooral ook omdat bij de meeste Nederlandse gevallen de zangactiviteit na een paar uur stopte, en de vogels vaak onvindbaar bleken. Een 90-tal vogelaars konden genieten van de zang en (bij momenten) het uiterlijk van deze droomsoort, tot hij om 15u45 besloot dat het welletjes was, en stopte met zingen. Ondanks zoeken tot het donker werd, kon de vogel niet meer teruggevonden worden, en bleek dit dus nog eens een selectieve twitch, waarbij heel wat vogelaars de vogel misten. Gezien de recente waarnemingen in West-Europa is het echter te verwachten dat er nog wel eens een zal opduiken. Topvondst van Davy, waar menig vogelaar gezond jaloers op kan zijn. Bovendien is het al de tweede nieuwe Belg die hij kan vinden, na de Bonte tapuit van Doornzele in 2011.

Groene fitis Phylloscopus nitidus, De Haan, 4 juni 2024 (Filip De Ruwe)


Groene fitis Phylloscopus nitidus, De Haan, 6 juni 2024 (Hans Matheve)

Ook leuk was dat er twee dagen eerder een zingende Grauwe fitis werd gevonden in het Visserskruis bij Zeebrugge (WV) door Lowie Lams. Grote karekieten werden nog uit 11 km-hokken gemeld. Snorren daarentegen waren nog goed voor meer dan 50 km-hokken! Graszangers bleven op hetzelfde ‘niveau’ als vorige maand, met meldingen uit 72 km-hokken (tegenover 71 in mei). Roodmussen waren aanwezig bij Wommelgem (AN) op 1 juni, Aalter (OV) op 2 juni, Zeebrugge (WV) van 2 t.e.m. 9 juni, en Zwijndrecht (AN) op 30 juni.

Roodmus Carpodacus erythrinus, Zeebrugge, 4 juni 2024 (Bjarne Verhaeghe)

Na een afwezigheid van een drietal weken tenslotte, doken de Cirlgorzen weer op bij Roly (NA).

Een welgemeende dank uiteraard aan alle waarnemers, én aan de fotografen voor het gebruik van hun foto's!

Gezocht in juli

Het voorjaar zit er nu helemaal op, en stilaan komt de najaarstrek al op gang. Juli is meestal nog wat rustiger dan juni, maar dat wil niet zeggen dat er geen leuke soorten mogelijk zijn! We denken dan vooral aan steltlopers, zoals bijvoorbeeld een Woestijnplevier, of misschien eens een Kaspische? Roofvogels zijn ook nog te verwachten, waarom niet nog eens een twitchbare (en telbare) Monniksgier? Juli kan ook een leuke stern opleveren, doe dus maar een Bril- of Sierlijke stern, liefst op een toegankelijke plek zoals bijvoorbeeld het Zwin!

Discussie

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.