Blog

Blog met verhalen over actuele waarnemingen van zeldzame vogels in België.

April 2024

7 mei 2024  ·  Simon Feys  ·  1077 × bekeken

De winter zit er nu helemaal op, en het voorjaar is volop bezig. Er werden in april een aantal te verwachten soorten ontdekt, maar toch ook een aantal verrassingen. Een goede opwarmer voor de maand mei, wanneer het voorjaar helemaal los gaat!

Overzicht


Op 2 april ontdekte Leo Declercq een Amerikaanse wintertaling aan het Zwin bij Knokke (WV). Waarschijnlijk dezelfde vogel werd op 5 april gevonden bij Assebroek (WV) door Eric Hermy. Dit exemplaar bleef daar t.e.m. 13 april aanwezig. Op 19 april dan vond Antoine Derouaux nog een exemplaar bij Thommen (LG), deze werd daar nog t.e.m. de 28e gezien. Met de twee eerdere gevallen van dit jaar komt de teller voor deze soort nu ruim boven de 30 aanvaarde gevallen.

Amerikaanse wintertaling Anas carolinensis, Assebroek, 24 april 2024 (Herman Blockx)

Krooneenden werden van acht locaties gemeld, samen goed voor een tiental exemplaren. Met maar twee min of meer onverdachte vogels was het een rustige maand voor Witoogeend. Porseleinhoentjes werden van 13 locaties gemeld. Kraanvogels werden nog in kleine aantallen verspreid over het land waargenomen. De enige Roodhalsfuten waren de twee ‘vaste’ vogels die al een hele tijd in Ekeren (AN) en de Beneden Netevallei (AN) zitten. Op die laatste locatie zat t.e.m. 6 april ook nog een Kuifduiker, een tweede exemplaar werd op 27 april gezien op het Spaarbekken van Woumen (WV). Een dode Griel werd op 3 april onder een hoogspanningslijn gevonden bij Hasselt (LI). Levende exemplaren werden opgenomen op een geluidsrecorder op 5 april in Otegem (WV) en op 6 april in Kuurne (WV). Zichtwaarnemingen waren er op 7 april op de nationale luchthaven in Melsbroek (VB), en op 30 april aan de Fonteintjes bij Zeebrugge (WV).

Griel Burhinus oedicnemus, Zeebrugge, 30 april 2024 (Julien Hainaut)

Met waarnemingen in 65 km-hokken was het een goede maand voor Steltkluut, afwachten op hoeveel plaatsen ze tot broeden zullen komen. De eerste drie Morinelplevieren van het voorjaar zaten op 25 en 26 april bij Lens (HA). Nog in Henegouwen, in Obigies, zat van 16 t.e.m. 18 april een Gestreepte strandloper.

Gestreepte strandloper Calidris melanotos, Obigies, 17 april 2024 (Julien Hainaut)

Een Poelruiter zat dan weer op 23 april op het Noordelijk Eiland bij Wintam (AN). De eerste Lachstern van het jaar vloog op 27 april langs de Fonteintjes (WV) (Bjarne Verhaeghe). Op 30 april vloog er één langs Wenduine (WV) (Jeremy Demey). Reuzensterns werden op 13 locaties waargenomen, in totaal goed voor een 20-tal vogels. Vanaf 8 april tot het eind van de maand werden in de omgeving van de Bichterweerd (LI) tot vier Witwangsterns gezien.

Witwangstern Chlidonias hybrida, Dilsen-Stokkem, 29 april 2024 (Ger de Hoog)

In het begin van april zaten er nog drie IJsduikers op het AWW5-bekken van Eeckhoven (AN), tegen het eind van de maand was daar nog altijd één exemplaar aanwezig. Op de Barrages de l’Eau d’Heure (HA) werden op 10 en 12 april nog twee vogels gezien. Zwarte ibissen werden in het begin en einde van april gezien in de Uitkerkse Polders (WV), tussen 14 en 26 april in de Waaslandhaven (OV), en op 30 april langs de telpost van de Fonteintjes (WV). Alweer een Dwergaalscholver werd op 18 april ontdekt in bij Kelmis (LG) door Bart Hoeymans, deze vogel werd daar t.e.m. de 21e gezien. Ook de vogel van Mol werd nog waargenomen tussen 19 en 24 april, het gaat dus met zekerheid om twee verschillende exemplaren.

Dwergaalscholver Microcarbo pygmaeus, Kelmis, 19 april 2024 (Bruno Portier)

Op twee locaties werden al Woudaapjes waargenomen, hopelijk komen er daar de komende weken nog veel bij. Meldingen van onverdachte Kwakken kwamen van een vijftal gebieden. Tijdens het broedseizoen worden de groepen Koereigers heel wat kleiner dan ‘s winters, het hoogste aantal dat werd geteld bestond uit 75 vogels, deze zaten op 12 april bij Nieuwkerke (WV). Grijze wouwen werden op vijf locaties waargenomen, de komende weken zal de soort wellicht nog wel hier en daar opduiken.

Grijze wouw Elanus caeruleus, Gent, 27 april 2024 (Hans Matheve)

Op 24 april vloog een Slangenarend over Koersel (LI). De Dwergarend die in maart werd gezien bij Stalhille (WV), zwierf een groot deel van de maand rond tussen grofweg Eeklo (OV) en Oostende (WV). Deze vogel is aan een aantal kleedkenmerken goed individueel herkenbaar, zodat het zeker is dat het steeds om dezelfde vogel gaat. Daarnaast werd de soort ook gezien bij Gent (OV), Haute-Sambre (HA) en Saint-Médard (LX).

Dwergarend Hieraaetus pennatus, Lissewege, 6 april 2024 (Johan Buckens)

Nagekomen nieuws uit maart was dat van een Havikarend die op 28 maart door Lieve Ricourt gefotografeerd werd boven Geraardsbergen. Deze soort passeert hier de afgelopen jaren steeds vaker lijkt het, wie weet komt er dus nog eens een herkansing voor wie de vogel van Warisoulx in 2022 miste. Er werden deze maand een 25-tal Steppekiekendieven waargenomen, het ging vooral om vogels op trek. Van die andere slanke kiekendief (Grauwe) werden er 14 gezien. Heuglijk nieuws kwam er uit de Blankaart (WV), waar op 18 april de eerste jonge Zeearend uit het ei kroop. Drie dagen later volgde nummer twee, toch wel een historisch moment in de Belgische ornithologie, hopelijk vliegen ze allebei succesvol uit!

Zeearend Haliaeetus albicilla, Woumen, 9 april 2024 (Christophe Verriest)

Op meer dan 30 locaties werden Hoppen gemeld, benieuwd of er dit jaar weer broedgevallen volgen. Nog zo’n schaarse doortrekker en zeldzame broedvogel is de Draaihals, deze soort werd uit een 50-tal km-hokken gemeld.

Draaihals Elanus caeruleus, Houtave, 25 april 2024 (Filip De Ruwe)

Leuk was de vondst van een Roodkopklauwier die op 24 april door Claude Henricot werd ontdekt bij Corbais (BW). De Pestvogel van Jumet (HA) werd daar nog op 1 april waargenomen, daarna bleek de vogel verdwenen. Met waarnemingen op vier locaties was het een zwakke maand voor Buidelmees. Naast de klassieke waarnemingen aan de westkust, werd er op 6 april ook een Kuifleeuwerik waargenomen op twee telposten aan de oostkust. De tot nu toe enige Roodstuitzwaluw van het voorjaar werd op 15 april gezien bij Stokkem (LI).

Roodstuitzwaluw Cecropis daurica, Stokkem, 15 april 2024 (Steven Vangompel)

Op 29 april ontdekte François Hela een zingende Bergfluiter bij Braibant (HA). Ook dit lijkt een soort die hier regelmatiger wordt waargenomen de afgelopen jaren. Nog een phyllo die hier wat vaker lijkt voor te komen, is de Iberische tjiftjaf. Op 12 april ontdekte Diederik D’Hert een zingend exemplaar in de Westhoek bij De Panne (WV).

Iberische tjiftjaf Phylloscopus ibericus, De Panne, 12 april 2024 (Bjarne Verhaeghe)

Er werden al vier Grote karekieten waargenomen, deze soort zal de komende weken wellicht op wat meer plaatsen opduiken. Snorren werden uit 85 km-hokken gemeld. Graszangers waren goed voor bijna evenveel km-hokken (83), vooral aan de (oost)kust, maar ook in het Gentse en Antwerpse zijn enkele territoria aanwezig. Heel knap was de vondst van een Alpenheggenmus door Guy Rottiers en Pieter Van Hauwaert in een oude steengroeve bij Schönberg (LG). Dit is nog maar het 11e Belgische geval, nog steeds een echte mega dus! Op 28 april vloog een Grote pieper over zowel Raversijde als Zeebrugge. Duinpiepers werden van drie locaties gemeld. Ook met Ortolaan is het voorlopig triestig gesteld, met nog maar twee waarnemingen. Een vaste waarde tegenwoordig in de maandoverzichten zijn de Cirlgorzen uit de provincie Namen, er waren zangposten bij zowel Anhée als Roly.

Cirlgors Emberiza cirlus, Sautour, 12 april 2024 (Julien Hainaut)

Een Dwerggors tenslotte viel op 27 april in bij de telpost van de Fonteintjes (WV), en liet zich een tijdje goed bekijken door de aanwezige tellers alvorens de tocht verder te zetten.

Dwerggors Emberiza pusilla, Zeebrugge, 27 april 2024 (Bjarne Verhaeghe)

Een welgemeende dank uiteraard aan alle waarnemers, én aan de fotografen voor het gebruik van hun foto's!

Gezocht in mei

Mei is dé topmaand van het voorjaar, waarin zowat alles kan. Zeldzame roofvogels, steltlopers, grasmussen, de lijst met potentiële topsoorten is eindeloos! Realistisch zijn soorten als Poelruiter en Roodstuitzwaluw, beide soorten die eender waar kunnen opduiken, en die een mooie beloning zijn om die local patch te blijven checken. Maar wanneer krijgen we hier eindelijk ook eens een twitchbare Schreeuwarend? Of onze eerste Grijze of Steltstrandloper? Hoog tijd ook voor een herkansing voor een Sardijnse grasmus of Moltoni’s baardgrasmus! Ook Withalsvliegenvanger is zo’n soort die al veel te lang niet meer gezien werd in België, en die bij onze noorderburen zowat jaarlijks opduikt. We duimen voor heel wat wind uit het oosten de komende weken, zodat er veel werk is aan het maandoverzicht van mei!Discussie

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.