Blog

Blog met verhalen over actuele waarnemingen van zeldzame vogels in België.

December 2023

9 januari 2024  ·  Simon Feys  ·  2242 × bekeken

De laatste maand van het jaar alweer, waarin het vaak meer herfst leek dan winter. Dat zorgde voor geen grote verrassingen, het merendeel van de goede soorten waren vogels die al van in november (of zelfs oktober) aanwezig waren. Dat wil niet zeggen dat het een saaie maand was, integendeel! Lees verder om te zien hoe we een erg goed vogeljaar 2023 afsloten!

Overzicht

Er werden drie ongeringde Roodhalsganzen gezien, allen op ‘goede’ plekken tussen andere ganzen.

Roodhalsgans Branta ruficollis, Klemskerke, 9 december 2023 (Filip De Ruwe)

De twee Ross' ganzen werden nog de hele maand gezien in de omgeving van Klemskerke/Vlissegen (WV). Het wordt afwachten wanneer ze terug naar het noorden vetrekken, en of ze dan volgend jaar terugkeren.

Ross' Gans Anser rossii, Klemskerke, december 2023 (Filip De Ruwe)

Wilde zwanen werden van een tiental locaties gemeld, met acht exemplaren samen als hoogste aantal. Mannetjes Siberische taling werden gezien op 10 december bij De Panne, en op 27 december op de vijver van Roksem (WV). Aangezien de poten niet werden gefotografeerd lijkt de kans klein dat deze vogel(s) op de Belgische lijst zullen belanden. Ook de Bronskopeend die verschillende keren bij Zedelgem werd gezien zal het vermoedelijk niet halen. Met slechts een tiental Krooneenden was het een kalme winter voor deze soort. Ook Witoogeend scoorde slecht, met maar drie exemplaren. De enige IJseend vloog op 17 december langs Wenduine (WV). Op 1 en 2 december werden nog enkele honderden overtrekkende Kraanvogels waargenomen. Er werden acht Roodhalsfuten gemeld, op twee na allemaal in het binnenland. Kuifduiker daarentegen werd maar één keer waargenomen, bij Doel (OV). Een Vorkstaartmeeuw vloog op 28 december nog langs Oostduinkerke (WV). Er waren nog twee waarnemingen van Middelste jager. Niet meteen wereldschokkend, maar zeker het vermelden waard, zijn de decemberwaarnemingen van zowel Grote stern, Visdief én Noordse stern. Vooral voor beide laatste soorten zijn winterwaarnemingen zeer zeldzaam bij ons. Op 6 december werd een dode Papegaaiduiker gevonden op het strand tussen Wenduine en Blankenberge, op 21 december vloog een exemplaar langs De Panne. De vogel die in november in Wemmel (VB) werd gevonden, werd op 22 december na revalidatie vrijgelaten bij Raversijde.

Papegaaiduiker Fratercula arctica, Raversijde, 22 december 2023 (Filip De Ruwe)

Parelduikers werden enkel langs de kust gezien, met zowel pleisterende als langsvliegende vogels. Ook voor IJsduiker was het een goede maand, mat vier langsvliegende vogels, en pleisteraars in Oostende (WV)(maximum vijf samen!), Zeebrugge (WV), Harelbeke (WV), Broechem (AN), Beneden Netevallei (AN), Mol (AN), Rotem (LI) en Plate Taille (HA)(drie).

IJsduiker Gavia immer, Mol, 17 december 2023 (Warre Smets)

Op 11 december werd een Stormvogeltje gevonden aan boord van een schip in de Antwerpse haven (AN). Na revalidatie kon deze vogel op 15 december weer worden vrijgelaten te Raversijde (WV). Op 7 december ontdekte Wouter Entbrouxk een eerste winter Dwergaalscholver in de Beneden Netevallei (AN). Vanaf 17 december werd de tweede wintervogel weer waargenomen bij Mol (AN). Op 24 december tenslotte zat er ook één bij Bree (LI)(Sil Vandenryt).

Dwergaalscholver Microcarbo pygmaeus, Duffel, 7 december 2023 (Maarten Meulemans)

Een Kuifaalscholer pleisterde nog de hele maand aan de Spuikom bij Oostende (WV). Ook de Zwarte ibis van Kieldrecht (OV) bleef daar trouw op post, er was ook één waarneming bij Waasmunster (OV) op 10 december. Kwakken werden van vier locaties gemeld. Bij Ploegsteert (HA) werden op 8 december 430 Koereigers geteld op de slaapplaats. Er waren deze maand nog drie waarnemingen van Steppekiekendieven. Het koppel Zeearenden van de Blankaart (WV) was deze maand heel actief met baltsen en paren, hopelijk kunnen we binnenkort spreken van een geslaagd broedgeval! Met maar drie Ruigpootbuizerds lijkt het een zwakke winter te worden voor deze soort. De overwinterende Hop die sinds begin november bij Balgerhoeke (OV) aanwezig was, werd ook in december nog verschillende malen waargenomen. In het begin van de maand leek het er even op dat de Pestvogels nu echt zouden gaan aankomen, maar na enkele dagen waren ze alweer verdwenen. Er waren waarnemingen bij Halle (VB)(één), Zeebrugge (WV(maximum zeven), Meetkerke (WV)(twee), Mortsel (AN)(één), Beernem (WV)(één), Tongerlo (LI)(twee), Knokke (WV)(één), Ramskapelle (WV)(één), Mont-Saint-Aubert (HA)(één) en Kerkhove (WV)(één).

Bombycilla garrulus, Zeebrugge, 2 december 2023 (Bjarne Verhaeghe)

Buidelmezen werden in acht gebieden gezien, het grootste groepje bestond uit vier vogels. Kuifleeuweriken werden enkel van de westkust gemeld. Op 16 december ontdekte Jacques Leclercq een Humes bladkoning bij Oostende (WV). Een late Bladkoning zat op 5 december nog bij Melle (OV). Uit de Sashul bij Heist (WV) werd op 12 december nog een Pallas' boszanger gemeld. Daar overwinterde ook een Bruine boszanger, deze werd doorheen de maand geregeld waargenomen. Graszangers werden nog gemeld uit 16 km-hokken. Op 13 december werd een Tuinfluiter waargenomen in de Sashul bij Heist (WV), het gaat hier waarschijnlijk om het eerste decembergeval van deze soort in België. De Aziatische roodborsttapuit van Stalhille (WV) bleef daar nog de hele maand aanwezig. Ook de overwinterende Frater van het Zwin (WV) werd daar nog regelmatig waargenomen. December bracht ook een grote invasie van barmsijzen, het betrof vooral Grote barmsijzen, maar er werden toch ook heel wat Kleine gemeld. Een Witstuit bleef helaas voorlopig uit…

Grote barmsijs Acanthis flammea, De Haan, december 2023 (Filip De Ruwe)

Met waarnemingen op maar drie locaties, en in totaal maar dan 10 vogels, is het een zwakke winter voor Sneeuwgors. Binnenlandwaarnemingen waren er bij Doel (OV) en Chastre-Villeroux-Blanmont (BW). Bij Niverlée (NA) werd op 17 december een Cirlgors waargenomen. Op 24 december werd een Dwerggors ontdekt in een tuin bij Wetteren (OV).

Een welgemeende dank uiteraard aan alle waarnemers, én aan de fotografen voor het gebruik van hun foto's!

Gezocht in januari

Een nieuw jaar, een nieuw begin! Na het hele goede jaar 2023 met verschillende nieuwe Belgen, is het afwachten wat 2024 zal brengen! Nu het toch iets kouder lijkt te gaan worden, en het in Noord-Europa momenteel heel erg koud is, kunnen we misschien wel wat beweging zien. Het afkijken van waterpartijen (die zijn er momenteel genoeg!) kan altijd een leuke eend opleveren, bvb een Ringsnaveleend of Kleine topper moeten zeker mogelijk zijn. Of misschien een goede meeuw op een slaapplaats? Hoog tijd voor nog eens een Lach- of Kleine kokmeeuw! En keert Kazjerka nog terug deze winter? Door de aankomende koude zal het op de voederplaatsen wellicht ook drukker worden, het kan geen kwaad deze wat extra in de gaten te houden om te zien of er geen leuke gors tussen de Vinken zit. Ergens zit wellicht wel een Witkopgors tussen de Geelgorzen verstopt, of wie weet nog iets beter? In Nederland keerde de Siberische waterpieper ook terug, Waterpiepers afkijken kan dus ook lonen.

Discussie

Hans Matheve  ·  9 januari 2024  12:08

Bedankt voor de fijne overzichten van het afgelopen jaar, Simon. Puik werk! Ook dank aan alle fotografen die hun beelden ter beschikking stelden!

Simon Feys  ·  9 januari 2024  12:11

Bedankt Hans! En inderdaad een grote dank aan de fotografen, zonder hun bijdragen zouden de overzichten heel wat saaier zijn!

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.