Blog

Blog met verhalen over actuele waarnemingen van zeldzame vogels in België.

Augustus 2023

4 september 2023  ·  Simon Feys  ·  1602 × bekeken

Na juli was ook augustus vrij rustig, hoewel er wel wat vroege zeevogels te zien waren, en op het eind van de maand werd al een echte topsoort geringd. De terugkeer van een oude bekende bleek toch een andere vogel te zijn, en verder bleken een aantal te verwachte soorten deze verwachtingen helemaal in te lossen. Al bij al een boeiende maand, en een mooie opbouw naar de piek van het najaar!

Overzicht

Er waren drie waarnemingen van Krooneend, en ook Witoogeend werd maar op een handvol plaatsen gezien. Een dode Kwartelkoning werd gevonden in een tuin, en elders werd er ook één opgestoten. Porseleinhoentjes doken hier en daar op, er kwamen meldingen van 14 locaties (waaronder enkele ringvangsten). Weinig verrassend bleven de twee klassieke Roodhalsfuten ook deze maand trouw op post, op Blokkersdijk (AN) dook nog een derde exemplaar op. Op verschillende locaties werden nog juveniele Steltkluten gezien. Vanaf 17 augustus werden de eerste Morinelplevieren waargenomen, met vooral de laatste dagen van de maand heel wat groepjes. Op 25 augustus werden bij Angreau (HA) maar liefst 46 exemplaren waargenomen!

Morinelplevier Charadrius morinellus, Seraing-le-Château, 27 augustus 2023 (Bjarne Verhaeghe)

Een vroege Vorkstaartmeeuw vloog op 6 augustus langs Oostende. Op 6 en 7 augustus vloog ook telkens één Lachstern langs Zeebrugge (WV) (Frank De Scheemaker) en Koksijde/Westende (WV) (Filip De Ruwe/Julien Hainaut). De maand was goed voor 14 Reuzensterns, nagenoeg allemaal overvliegende vogels. De adulte Witvleugelstern die sinds eind juli bij Doel zat werd daar ook nog op 1 augustus gezien. Een juveniele vogel werd op 22 augustus ontdekt bij Verrebroek, deze bleef daar tot het eind van de maand aanwezig. Een dag met noordwestenwind zorgde op 6 augustus voor verschillende waarnemingen van Kleinste jager langs de kust. In het binnenland waren er waarnemingen bij Baelen (LG), Seraing-le-Château (LG) en Aineffe (LG) (mogelijk ging het hier steeds om dezelfde vogel), en bij Bazel (OV). Op het eind van de maand vlogen nog twee exemplaren gezien langs Oostende en Nieuwpoort. Op zee werd op 23 augustus een Stormvogeltje waargenomen door Wouter Courtens. Een Vaal stormvogeltje vloog op 6 augustus langs De Panne. Dezelfde dag was ook goed voor twee Grauwe pijlstormvogels langs Westende, en één langs Koksijde. Zoals verwacht was de maand ook goed voor enkele Vale pijlstormvogels, er waren waarnemingen op 3 en 6 augustus langs De Panne (op de laatste datum zelfs drie exemplaren!).

Verrassend was dat de Dwergaalscholver bij Mol (AN), op 12 augustus ontdekt door Jef Sas, een andere vogel bleek te zijn dan die van afgelopen winter. Na 20 augustus waren er geen waarnemingen meer. Op 6 augustus vlogen de eerste twee Kuifaalscholvers van het najaar langs Nieuwpoort (WV). Enkele dagen later doken er solitaire exemplaren op bij Mol (AN), Zeebrugge, Oostende en Nieuwpoort (allemaal WV). Zwarte ibissen kunnen natuurlijk niet meer ontbreken in een maandoverzicht, er waren waarnemingen bij Varsenare, Warneton, Kieldrecht en Elversele. Op de slaapplaats in de Blankaart (WV) kwamen op 20 augustus maar liefst 288 Koereigers slapen. Grijze wouwen werden op een tiental locaties gezien. Slangenarenden werden uit ongeveer evenveel gebieden gemeld, maar bij deze soort ging het in enkele gevallen om meerdere vogels, zo werden op de Hoge Venen (LG) nog tot vier exemplaren gezien, en ook bij Helchteren en Kalmthout ging het om meerdere vogels. Een mannetje Steppekiekendief vloog op 26 augustus over Borlon (LX). Van Grauwe kiekendief waren er 82 waarnemingen deze maand. Buiten de twee vaste Zeearenden in de IJzervallei werd de soort nog op vijf andere plaatsen waargenomen. Goed nieuws kwam er uit Lampernisse (WV), waar dankzij beschermingsacties en samenwerking met landbouwers 30-35 jonge Velduilen uitvlogen, wat dit het op één na beste jaar voor deze soort maakt. Met waarnemingen in 19 km-hokken was het een goede maand voor Hop. Enkele exemplaren bleven gedurende meerdere dagen aanwezig en lieten zich soms uitstekend bekijken.

Hop Upupa epops, Ename, 31 augustus 2023 (Julien Hainaut)

Het broedgeval van Bijeneter in Deurne (AN) mislukte, er vlogen dus geen jongen uit. Elders werd de soort van een tiental locaties gemeld, vooral in de zuidelijke landshelft (waar ook verschillende broedparen aanwezig waren). Vanaf half augustus begonnen de Draaihalzen goed door te komen. De tweede helft van augustus is klassiek ook een goede periode voor Roodpootvalk, er werden zes exemplaren waargenomen, met oa bij Braunlauf (LG) en Outgaarden (VB) pleisterende vogels. Op 24 augustus werd door Lowie Lams een Bergfluiter geringd bij Ruiselede.

Bergfluiter Phylloscopus bonelli, Ruiselede, 24 augustus 2023 (Filip De Ruwe)

Een paar dagen later, op 29 augustus, ringde Gerard Vantorre een Noordse boszanger aan de Oostkust. Met maar negen aanvaarde gevallen tot nu toe is dit nog steeds een topsoort! Het laatste twitchbare geval dateert alweer van 2007, hoog tijd voor een herkansing dus voor wie de soort nog niet heeft. Waterrietzangers werden vooral door middel van mistnetten waargenomen, in de IJzervallei (WV) werden tot nu toe 38 exemplaren geringd, bij het Rangeerstation Antwerpen-Noord (AN) staat de teller inmiddels op 28 exemplaren voor dit jaar. De opmars van Graszanger blijft zich onverminderd voortzetten, met nu al waarnemingen uit 73 km-hokken. Voor Sperwergrasmus staat de teller inmiddels op vijf exemplaren, het merendeel betrof ringvangsten. Vanaf midden augustus worden bijna dagelijks Duinpiepers waargenomen. Ook voor Ortolaan is de tweede helft van augustus de beste periode, er werden 21 vogels waargenomen (waaronder enkele op geluidsrecorders). In de buurt van de broedplaats bij Roly tenslotte bleven nog de hele maand Cirlgorzen aanwezig.

Een welgemeende dank uiteraard aan alle waarnemers, én aan de fotografen voor het gebruik van hun foto's!

Gezocht in september

Nu de zomer er definitief opzit, is het tijd voor de boeiendste periode van het jaar: het najaar! Iedereen kan weer beginnen dromen over noordwesterstormen, falls en vlaktes aflopen. Het begin van de maand kan leuke soorten opleveren als Kleine spotvogel en Grauwe fitis, aangevuld met de nodige Sperwergrasmussen en Draaihalzen. Naarmate de maand vordert stijgen de kansen op de 'betere' soorten, zoals Goudlijster, Veldrietzanger, leuke klauwieren, ... Of waarom niet eens een Zwartkopgors? Over zee kijken kan ook lonen, Bruine gent leek een paar jaar geleden absoluut onmogelijk hier, maar de afgelopen maanden doken er weer verschillende exemplaren op in West-Europa, dus dat moet hier ook eens kunnen! Ook steltlopers kunnen iets leuk opleveren, hoog tijd voor nog eens een Bairds of Siberische strandloper als je het mij vraagt! Voor elk wat wils dus, de vogels zitten er, ze moeten alleen maar gevonden worden!
Discussie

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.