Blog

Blog met verhalen over actuele waarnemingen van zeldzame vogels in België.

Juni 2023

11 juli 2023  ·  Simon Feys  ·  1627 × bekeken

Juni heeft vaak twee gezichten: er worden nog leuke voorjaarssoorten gezien langs de ene kant, langs de andere kant voel je de zomer al aankomen, en lijkt het op vogelvlak iets rustiger te worden. Dat er echter nog genoeg leuks te zien was blijkt wel uit onderstaand overzicht!

Overzicht

Het aantal Krooneenden nam verder af tegenover de vorige maand, met nu nog op zes locaties waarnemingen. Wellicht niet allemaal wilde vogels, maar er waren al eerder broedgevallen, dus je weet nooit. Er werd ook maar één Witoogeend gezien trouwens. Kwartelkoningen werden nog op een drietal locaties gehoord, een echt topjaar lijkt het dus weer niet te worden voor deze zeldzame soort. En ook voor Porseleinhoen lijkt dat het geval, die soort werd maar in een vijftal gebieden gehoord. De twee vaste Roodhalsfuten van Ekeren en de Beneden Netevallei (AN) bleven ook deze maand de hele tijd aanwezig. Leuk was de Griel die op 22 juni werd gevonden bij Bütgenbach, de enige van de maand. Steltkluten broeden ondertussen op verschillende plaatsen, het is nog even afwachten om een volledig beeld te krijgen van de totalen, maar er lopen in elk geval al hier en daar juvenielen rond. Straf was de Breedbekstrandloper die op 2 juni werd waargenomen door Geert Spanoghe bij Kallo (OV). Een Lachstern werd op 1 juni ontdekt in de IJzermonding (WV) door Diederik D’Hert, deze vogel werd daar t.e.m. 10 juni waargenomen. Veel langdurig pleisterende vogels in het voorjaar zijn er nog niet geweest van deze soort. Tijdens de eerste helft van de maand werden ook nog enkele Reuzensterns gezien, bijna altijd ging het om overvliegende exemplaren. Op 7 juni ontdekte Hans Matheve een adulte Dougall's stern in de Voorhaven van Zeebrugge (WV), op basis van de ringen kon worden afgeleid dat het een andere exemplaar was dan de vogel die daar in mei werd gezien.

Dougalls stern Sterna dougalli, Zeebrugge, 11 juni 2023 (Filip De Ruwe)

Witwangsterns werden nog de hele maand gezien, toch opmerkelijk laat voor deze soort. Er waren waarnemingen van een zestal locaties. Slechter nieuws kwam er uit Zeebrugge, waar eind juni/begin juli honderden (of zelfs duizenden) vooral jonge sterns stierven aan vogelgriep. Hopelijk overleven de meeste adulte vogels, en weten ze de komende jaren wel voldoende jongen groot te brengen… Ook Zwarte ibissen werden verspreid over Vlaanderen bijna dagelijks waargenomen. Een Ralreiger werd op 13 juni ontdekt in de Uitkerkse Polders (WV) door Sidney Deblauwe, deze vogel liet zich soms goed bekijken en bleef daar aanwezig t.e.m. 22 juni.

Ralreiger Ardeola ralloides, Uitkerke, 14 juni 2023 (Filip De Ruwe)

Een maand zonder waarnemingen van Grijze wouw kan tegenwoordig ook niet meer, op 10 juni vlogen maar liefst twee vogels langs de Fonteintjes (WV), op 19 juni overnachtte er één bij Buggenhout (OV). Een Lammergier die op 9 juni ’s avonds werd gezien bij Vorst (BR), werd daar de dag erop door enkele waarnemers gezien toen die vanaf de slaapplaats vertrok en hoogte won. De vogel leek geen gekleurde pennen te hebben, en er waren geen ringen te zien op de foto’s, afwachten wat het BRBC hierover gaat beslissen… (er zijn in België van deze soort geen gevallen aanvaard in categorie A of B).

Lammergier Gypaetus barbatus, Vorst, 10 juni 2023 (Anton Cnudde)

Warm weer in juni staat de afgelopen jaren meestal garant voor groepen Vale gieren, en dat bleek dit jaar niet anders te zijn. Er kwamen meldingen uit 50 km-hokken, waarbij enkele groepen natuurlijk een eind konden gevolgd worden, en elders opgepikt. De grootste groep werd op 9 juni gezien boven de Kemmelberg (WV) en telde 24 exemplaren. Spectaculair was de Monniksgier die Vincent Leirens op 3 juni ontdekte boven Montroeul-Au-Bois (HA). En alsof dat nog niet genoeg was zag Didier Vieuxtemps op 12 juni een exemplaar bij Nassogne. Net zoals bij Lammergier geldt voor deze soort dat het nog afwachten wordt wat het BRBC beslist over eventuele aanvaarding, maar dat doet niets af aan deze vogels natuurlijk!

Monniksgier Aegypius monachus, Montroeul-Au-Bois, 3 juni 2023 (Vincent Leirens)

Ook Slangenarenden zijn tegenwoordig vaste gasten in het late voorjaar, er werden er op een tiental plaatsen gezien, met zelfs vier verschillende exemplaren op 21 juni in Helchteren.

Slangenarend Circaetus gallicus, Uitkerke, 18 juni 2023 (Filip Bonte)

Met drie exemplaren was het een goede maand voor Dwergarend, jammer genoeg ging het telkens om overvliegende exemplaren. De twee Zeearenden van de IJzervallei hebben het daar nog steeds naar hun zin, en werden bijna dagelijks gezien. Nagkomen nieuws is dat van een zingende Dwergooruil die van 18 mei t.e.m. 13 juni bij Angre (HA) werd gehoord (gevonden door Mathieu Derume).

Dwergooruil Otus scops, Angre, mei-juni 2023 (Vincent Leirens)

Er werden nog zeven Hoppen gemeld. Spectaculair was de Scharrelaar die op 11 juni door Jan Versigghel werd gezien, langsvliegend langs de telpost bij Bellem (OV). Indien aanvaard zou dit het 29e geval voor België zijn. Naast nog wat verspreide waarnemingen, werd er op 10 juni ook een koppel Bijeneters gevonden bij een kolonie van Oeverzwaluwen in de Schijnvallei bij Deurne. Deze zijn hier nog steeds aanwezig, hopelijk kunnen we in het volgende overzicht een geslaagd broedgeval aankondigen! Vlaamse broedgevallen van deze soort blijven toch behoorlijk zeldzaam. Begin juni werden nog enkele Roodpootvalken gezien, met o.a. in Kalmthout twee exemplaren die zich soms mooi lieten bekijken. Een zingende Bergfluiter werd op 12 juni ontdekt door Philippe Dury in de Vallée de la Hulle (NA). De Iberische tjiftjaf zong nog steeds aan de Fagne de la Poleur, een nieuw exemplaar werd op 17 juni ontdekt door Julien Hainaut bij Baudour (HA). Een zingende Grauwe fitis zong op 6 juni in het Zwin (WV) (ontdekt door Wouter Faveyts), een tweede exemplaar was vanaf 10 juni aanwezig bij Ovifat (LG) (ontdekt door Frederik De Vos). Deze laatste vogel werd daar al zeker t.e.m. 23 juni waargenomen.

Grauwe fitis Phylloscopus trochiloides, Ovifat, 12 juni 2023 (Julien Hainaut)

Grote karekieten zongen op een 25-tal locaties, wat niet slecht is voor deze soort. Leuk was de Struikrietzanger die op 9 juni werd ontdekt bij Helkijn (WV), een soort die stilaan toch wat meer wordt gevonden (er moeten er echter nog wel meer zitten!).


Struikrietzanger Acrocephalus dumetorum, Helkijn, 9 juni 2023 (Filip Goussaert)

In 31 km-hokken werden zingende Snorren gehoord. Graszangers blijven hun opmars voortzetten, in 44 km-hokken werd de soort waargenomen, de soort duikt nu ook meer en meer op in het binnenland. Een late Duinpieper zat op 4 juni in Eine (OV). Zingende Roodmussen zaten op 8 juni bij de Fonteintjes (WV), en op 15 juni in Uitkerke (WV).

Roodmus Carpodacus erythrinus, Zeebrugge, 8 juni 2023 (Hans Matheve)

Straf nieuws kwam er uit Roly, waar op 26 juni bleek dat Cirlgors er succesvol heeft gebroed! De soort broedde in de eerste decennia van vorige eeuw geregeld in Wallonië, maar het laatste broedgeval dateert al van 1962. Gezien de aanwezigheid van de soort de afgelopen jaren in de regio geen totale verrassing, maar toch mooi nieuws om dit overzicht mee af te sluiten!

Cirlgors Emberiza cirlus, Roly, 26 juni 2023 (Romain Dumont de Chassart)

Een welgemeende dank uiteraard aan alle waarnemers, én aan de fotografen voor het gebruik van hun foto's!

Gezocht in juli

We zitten nu volop in de zomer, klassiek een periode waarin veel vogelaars overschakelen op andere soortgroepen. Er valt echter ook in de zomer nog wel wat te beleven op vogelvlak, het duurt bijvoorbeeld niet heel lang meer of de eerste Waterrietzangers keren al terug, en ook enkele andere soorten beginnen binnenkort al aan de najaarstrek. Qua steltlopers is een Woestijnplevier nog altijd mogelijk, maar ook bvb een Roodkeelstrandloper kan perfect. Of waarom geen leuke stern, keuze genoeg met Sierlijke, Bril- of wie weet zelfs een Afrikaanse koningsstern (er werden van die laatste soort afgelopen week twee exemplaren gezien in Zuid-Europa). Of waarom eens geen Zwartkopgors, of een Groene fitis zoals in Zeeland afgelopen week? Keuze genoeg, ze moeten alleen maar gevonden worden!

Discussie

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.