Blog

Blog met verhalen over actuele waarnemingen van zeldzame vogels in België.

Mei 2023

22 juni 2023  ·  Simon Feys  ·  725 × bekeken

Mei is altijd één van de spannendste maanden van het jaar, en ook nu werden er heel wat goede soorten gezien. Een echte mega bleef uit (of werd te laat bekend…), maar er was genoeg te beleven op vogelvlak, met onder andere enkele top-trekteldagen. Vooral enkele zuiderse soorten deden het goed, benieuwd of dat hier of daar voor onverwachte broedgevallen zal zorgen!

Overzicht

Op 4 mei werd nog een Dwerggans gezien in Zonhoven (LI), wat je daarmee aan moet vangen deze periode is de vraag natuurlijk… Krooneenden werden op een tiental plaatsen gezien, waarbij het nergens om meer dan twee exemplaren ging. Er werden nog slechts vier Witoogeenden gemeld, waaronder twee exemplaren in Lanaken. Het mannetje Ringsnaveleend werd nog t.e.m. 16 mei enkele malen waargenomen aan de Grote Wal (OV). Op die dag zag Hugo Van Doorslaer ook de voorlopig laatste Alpengierzwaluw van het jaar over Gent (OV) vliegen. Kwartelkoningen werden op een viertal locaties gehoord, afwachten of ze ook blijven om te broeden… Porseleinhoenen werden dan weer uit een tiental gebieden gemeld. Een Kleinst waterhoen werd door Tom Moens op 5 mei gehoord aan de Grote Wal (OV), op 10 mei ontdekte Geert Spanoghe een vogel in de Bourgoyen bij Gent (OV). Deze laatste werd daar t.e.m. 24 mei regelmatig gehoord tussen de kwakende kikkers. De twee ‘klassieke’ Antwerpse Roodhalsfuten van de Beneden Netevallei en het Muisbroek waren allebei nog aanwezig. Ook de Kuifduiker van het Stappersven (AN) bleef daar tot het eind van de maand rondzwemmen. Op 2 mei was een Griel aanwezig op het Plateau du Gerny (LX). Steltkluten kwamen massaal het land binnen, met op verschillende plaatsen grote aantallen. Record (en wellicht het hoogste aantal ooit in België) waren de 82 vogels die op 19 mei in de IJzervallei zaten, ongeziene aantallen voor deze soort. Benieuwd hoeveel succesvolle broedgevallen dit zal opleveren! Voor Morinelplevier was het dan weer een heel kalme maand, met maar vier exemplaren. Een leuke ontdekking was de Breedbekstrandloper die op 21 mei gevonden werd bij Heist (WV) door Patrick Beirens. Dit betreft het 34e geval van deze soort.

Breedbekstrandloper Calidris falcinellus, Heist, 21 mei 2023 (Filip De Ruwe)

Met maar liefst zes exemplaren was het de beste maand ooit voor Poelsnip. In 2015 werden er acht exemplaren gezien, maar die waren gespreid over de maanden april, mei, juni en oktober. Van de zes exemplaren die nu werden gezien, werden er maar liefst drie gevonden door Kenny Hessel (op 2 mei in Kieldrecht (OV), 11 mei in de Kalkense Meersen (OV), en 22 mei in Lichtervelde (WV))! De overige vogels werden gevonden door Lucas Bollingh op 1 mei in het Schulensbroek (LI) (deze vogels werd zelfs baltsend gezien), door Tim Vochten op 17 mei in Kieldrecht (OV) en door Geert Spanoghe op 27 mei in Doel (OV).

Poelsnip Gallinago media, Torhout, 23 mei 2023 (Bruno Godar)

Een Grauwe franjepoot in zomerkleed werd op 23 mei ontdekt in Hoeke (WV) door Dries Meskens. Een Poelruiter zat op 1 mei in Doel (OV). Met vier overvliegende Lachsterns was het een goede maand voor deze soort. De eerste vloog op 3 mei over het Zwin (WV) (Denis van der Elst), gevolgd door exemplaren over de Fonteintjes (WV) op 4 mei (gevonden door Julien Hainaut), over Vlissegem (WV) op 18 mei (door Sophie Devriese en Filip De Ruwe), en nog een over de Fonteintjes (WV) op 29 mei (gevonden door Lowie Lams).

Lachstern Gelochelidon nilotica, Zeebrugge, 4 mei 2023 (Bruno Godar)

Van de Reuzenstern werden nog zeven exemplaren waargenomen. Een knappe vondst was de Dougalls stern op 29 mei in de Voorhaven van Zeebrugge (WV) door Mónika Ballmann.

Dougalls stern Sterna dougallii, Zeebrugge, 28 mei 2023 (Hans Matheve)

Met waarnemingen in een 15-tal gebieden bleven de Witwangsterns ook goed doorkomen. Witvleugelsterns waren heel wat schaarser, met enkel een vogel op 1 mei bij Anderstad (AN), en twee vogels op 20 mei bij Hoeke (WV). Net zoals enkele andere zuiderse soorten deed ook Zwarte ibis het (nog steeds) heel goed, met waarnemingen in maar liefst 51 km-hokken. Helemaal straf was de groep van 28 exemplaren die op 7 mei gezien werd in het Schulensbroek (LI)! Pleisterende Ralreigers zaten van 6 t.e.m. 16 mei aan het meer van Virelles (HA) (gevonden door Michaël Leyman), en van 21 t.e.m. 25 mei in het Schulensbroek (LI) (gevonden door Luc Vandoninck).

Ralreiger Ardeola ralloide, Virelles, 13 mei 2023 (Christophe Verriest)

Er werden vijf overvliegende Grijze wouwen gezien, tegenwoordig een ‘normaal’ aantal voor deze soort. Vale gieren vlogen op 11 mei over Lillois-Witterzée (BW) en op 22 mei over Neufchâteau (LX). Een Slangenarend werd op 4 mei gezien in de Hoge Venen. Een Havikarend werd op 23 mei gezien boven Oostkamp (WV) (Frederik Willemyns, en de dag erop boven Damme (WV) (François Richir). Met maar 11 aanvaarde gevallen is dit nog steeds een stevige soort! Er werden nog 13 (voornamelijk overvliegende) Steppekiekendieven gezien. De waarneming van een Geelsnavelwouw bij Stuivekenskerke (WV) door Wesley Parmentier op 1 mei kwam helaas maar een paar dagen later boven water. Afwachten wat er beslist zal worden over deze vogel, er waren de afgelopen jaren enkele gevallen van deze trekvogel in West-Europa, maar voorlopig is het nog onduidelijk of het hier om wilde vogels gaat. Het exemplaar van Stuivekenskerke dook in elk geval een paar dagen later op over het Kanaal… Een pleisterend exemplaar zou wellicht wel wat volk trekken, al is het maar ‘voor de zekerheid’…

Geelsnavelwouw Milvus aegyptius, Stuivekenskerke, 1 mei 2023 (Wesley Parmentier)

Er werden een 20-tal Hoppen gezien, waaronder ook hier en daar een twitchbaar exemplaar. Met meldingen uit 58 km-hokken leek het een erg goed voorjaar voor Bijeneters. Afwachten of er hier en daar blijven hangen en tot broeden zullen komen. Ook Roodpootvalk deed het goed, met verschillende langdurig pleisterende vogels.

Roodpootvalk Falco vespertinus, Gontrode, 10 mei 2023 ( Marc Van Daele)

Leuk was de vondst van een Roodkopklauwier op 13 mei in Denderbelle door Geert Aerts. Laat was de Bonte kraai die op 24 mei in de Voorhaven van Zeebrugge (Filip De Ruwe). Twee Roodstuitzwaluwen vlogen op 4 mei (afzonderlijk) over de Fonteintjes (WV). Bijzonder was de zingende Bladkoning op 19 mei in het Bulskampveld (WV). Een zingende Iberische tjiftjaf werd op 13 mei gevonden door Mathieu Derume aan de Fagne de la Poleur (LG), momenteel is deze nog steeds aanwezig. Met zingende exemplaren in 27 km-hokken lijkt het een goed voorjaar voor Grote karekiet. In ongeveer dubbel zoveel hokken (56) werden zingende Snorren gehoord. Graszangers blijven vooral aan de Oostkust goed vertegenwoordigd, daarbuiten waren er slechts meldingen uit vijf gebieden. Een knappe ontdekking was het mannetje baardgrasmus dat Jonathan Meire op 7 mei vond aan de Oostdam van Heist (WV). Ondanks dat de vogel ruim een week aanwezig bleef, kon de determinatie op soortniveau (voorlopig) niet hard worden gemaakt (hoewel de meeste kenmerken op een Westelijke lijken te wijzen).

baardgrasmus spec Sylvia spec, Heist, 7 mei 2023 (Wout De Rouck)

Er werden nog drie Roodkeelpiepers waargenomen in mei. Roodmussen zongen op 21 mei bij Bree (LI), en op 30 mei bij Knokke (WV). De enige zekere Ortolaan van de maand zat op 5 mei bij Zoersel (AN). De Viroin was goed voor drie zangposten van Cirlgors, enkel de vogel van Roly (NA) bleef echter lange tijd aanwezig. Afwachten wat de komende jaren hier zullen brengen voor deze soort…

Een welgemeende dank uiteraard aan alle waarnemers, én aan de fotografen voor het gebruik van hun foto's!

Gezocht in juni

Terwijl ik dit schrijf is juni al ver gevorderd, en werden al enkele te verwachten soorten gezien, zoals bijvoorbeeld enkele groepjes Vale gieren. Wat de volgende weken zeker nog moet kunnen zijn soorten zoals Krekelzanger en Struikrietzanger, maar ook een leuke steltloper zoals bijvoorbeeld een Woestijnplevier behoort zeker tot de mogelijkheden. Of wat te denken van ene herkansing voor Groene bijeneter? Er is nog veel mogelijk, het is een kwestie van buitenlopen en je oren en ogen open te houden!!

Discussie

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.