Blog

Blog met verhalen over actuele waarnemingen van zeldzame vogels in België.

September/Septembre 2020

6 oktober 2020  ·  Joachim Pintens  ·  2887 × bekeken

Version française ci-dessous!

De afgelopen septembermaand zal de geschiedenisboeken niet ingaan als één van de meest spannende maanden wat zeldzaamheden betreft; de eerste helft van september was het zelfs erg kalm. Niettemin konden we uiteindelijk weer een aardig lijstje bij mekaar krijgen met heel wat opmerkelijke waarnemingen en mooi beeldmateriaal. Veel leesplezier!

Overzicht

Wat zou september zijn zonder enkele goeie seawatch-sessies! Heerlijk speuren naar zeevogels tussen de schuimkoppen door met een bevende telescoop; vogels kijken in optima forma. Doorgaans komt bij de eerste seawatch ook het besef dat korte broeken echt wel iets voor in de zomer zijn, en het tijd wordt om de handschoenen eens te gaan zoeken ergens in een vergeten hoekje van de kleerkast. Storm Odette raasde van vrijdag 25 september tot en met zondag 27 september over de Noordzee, wat met windstoten tot 8bft resulteerde in een hele reeks waarnemingen van onder andere Parelduikers (Gavia arctica), Grauwe Pijlstormvogels (Ardenna grisea), een Vale Pijlstormvogel (Puffinus mauretanicus), Vaal Stormvogeltjes (Oceanodroma leucorhoa) en hier en daar zelfs een Stormvogeltje (Hydrobates pelagicus).

Eén van de meest opvallende gebeurtenissen dit jaar was wel de influx van Dwergarenden (Hieraaetus pennatus), met naar schatting rond de 15 verschillende gevallen! Op 6 en 13 september werden er nog twee waargenomen, respectievelijk te Mont (LX) door David Yekutiel en te Denderbelle (OV) door Wim Van de Vijver. Omdat sommige vogels voor langere tijd in een ruime omgeving leken rond te hangen, wachten we voor het aantal gevallen op een definitief besluit van het BRBC. De Slangenarend (Circaetus gallicus) van de Vallei van de Ziepbeek te Rekem (LI) was nog aanwezig tot 2 september, en op 29 september trok er één langs Sint-Lenaarts (AN) die later nog pleisterend waargenomen werd op het Groot Schietveld te Brecht (AN). Op 10 september werd er een Zeearend (Haliaeetus albicilla) te Hoboken (AN) gemeld die nog boven de Kruibeekse en Bazelse Polder (OV) opgepikt werd, op 19 september werd een gezenderde vogel uit de Oostvaardersplassen (NL) gezien aan de Maas bij Herbricht (LI). De achtste Grijze Wouw (Elanus caeruleus) dit jaar pleisterde in de Prosperpolder te Doel (OV) van 12 tot en met 14 september, en liet zich daar mooi bekijken hoewel hij de sociale afstand wel heel ernstig nam. Steppekiekendieven (Circus macrourus) werden gezien bij telpost Kesselberg te Kessel-Lo (VB) op 1 september, bij telpost Baaigemkouter (OV) op 19 september, op een slaapplaats te Angre (HA) op 20 september, en diezelfde dag ook te Fontenoi (LG) waar een juveniele vogel langstrok. Op de Wezelse Heide te Wuustwezel (AN) pleisterde op 4 september een Roodpootvalk (Falco vespertinus), en verder werden er nog langstrekkende vogels gemeld te Peer (LI) op 13 september, te Houchenée (LG) op 18 september, te Beveren (OV) op 21 september en te Kortenaken (VB) op 30 september.

Grijze Wouw Elanus caeruleus, Doel, 13 september 2020 (©Kris De Rouck)

Steppekiekendief Circus macrourus, Kessel-Lo, 1 september 2020 (©Gert Vandezande)

Net zoals twee jaar geleden ontdekte Gerald Driessens opnieuw een juveniel Klein Waterhoen (Zapornia parva) op Anderstad, Lier (AN). De vogel liet zich vanaf de dag van de ontdekking, 17 september, dagelijks bekijken tot en met 29 september. Op 20 september liep de vogel in de vangkooi die daar ieder jaar opgesteld staat om rallen te kunnen ringen, waardoor de aanwezigen de unieke kans hadden om deze vogel eens van erg dichtbij te zien. Dit is het 48ste geval voor België. Ook werd er nog een Kleinst Waterhoen (Zapornia pusilla) gezien in het Schulensbroek te Schulen (LI) op 2 september door Ivan Grauls, indien aanvaard het 33ste geval voor België.

Klein Waterhoen Zapornia parva, Lier, 19 september 2020 (©Kris De Rouck)

Klein Waterhoen Zapornia parva, Lier, 19 september 2020 (©Jan Vanwynsberghe)

Op 2 september werd er een adulte Jufferkraanvogel (Grus virgo) bij Mont-Saint-Guibert (BW) waargenomen door Bruno Nef. De vogel vloog relatief laag over waardoor duidelijk te zien is dat de vogel geen kwekersring draagt. Hetzelfde exemplaar werd op 31 augustus boven Aarle-Rixtel (NL) gefotografeerd, overvliegend richting zuid. We zullen wellicht nooit met zekerheid de herkomst van deze vogel kennen, maar dat hij rechtstreeks uit een dierentuin afkomstig is kunnen we in elk geval al uitsluiten… Er zijn nog geen aanvaarde gevallen van Jufferkraan in België.

Jufferkraanvogel Grus virgo, Mont-Saint-Guibert, 2 september 2020 (©Bruno Nef)

Morinelplevieren (Charadrius morinellus) werden nog bijna dagelijks gemeld tot en met de laatste waarneming op 20 september, voornamelijk jonge vogels op actieve trek of kort pleisterend. Samen met de eerder vermelde zeevogels blies storm Odette ook een hoop Rosse Franjepoten (Phalaropus fulicarius) naar de kust. Op meerdere telposten werden exemplaren genoteerd, en in de havens van Oostende en Nieuwpoort werden zoals gewoonlijk ook pleisterende vogels gevonden. Op 27 september werd zelfs een groep van maar liefst 6 exemplaren gezien bij de oostelijke strekdam van Oostende, en bij Voroux-Goreux (LG) werd er die dag ook één ontdekt op een pietluttig waterbekken waar hij prachtig te bekijken was. In het kielzog van zijn robuustere neef dook er ook nog een Grauwe Franjepoot (Phalaropus lobatus) op in de IJzermonding te Nieuwpoort, voor het eerst gezien door Hans Ooms op 29 september en ook op 30 september nog aanwezig.

Grauwe Franjepoot Phalaropus lobatus, Nieuwpoort, 30 september 2020 (©Lieven De Temmerman)

Het seawatchen op 26 en 27 september leverde langs de kust uiteraard ook Middelste Jagers (Stercorarius pomarinus) en enkele Kleinste Jagers (Stercorarius longicaudus) op. Van die laatste werd er op 26 september zelfs één gezien in de Maatheide te Lommel (LI). Ook waren er redelijk wat waarnemingen van Vorkstaartmeeuwen (Xema sabini), in totaal misschien wel een paar tientallen exemplaren. Erg opmerkelijk waren twee Vorkstaartmeeuwen die 27 september gevonden waren bij de Meren van de Eau d’Heure, Froidchapelle (HA) door Hugues Dufourny, een juveniele en adulte vogel op actieve trek. Bij de Spuikom te Oostende (WV) zag Davy Bosman op 30 september een vroege Kleine Burgemeester (Larus glaucoides) langsvliegen, wellicht een (sub)adulte vogel.

Op 6 september merkten Vincent Leirens en Thibault Delplanque een Lachstern (Gelochelidon nilotica) op in de Moerassen van Harchies (HA), waar de vogel kort pleisterde om dan weer in noordoostelijke richting te verdwijnen. In de eerste helft van september kwamen er ook nog wat waarnemingen van Reuzensterns (Hydroprogne caspia) door. Op 1 september pleisterden er twee bij de Maas te Stokkem (LI), op 2 september vloog er één over de Haven van Antwerpen ter hoogte van Berendrecht (AN) en werd er ook één gezien bij Seneffe (HA), op 13 september vlogen er twee langs Koksijde (WV) en één langs Bredene (WV), en op 15 september vertrokken ’s ochtends twee vogels uit het Zwin te Knokke (WV) waarna ze richting zuidwest verdwenen. Op 1 september was er een juveniele Witvleugelstern (Chlidonias leucopterus) de hele dag te bekijken op het Donkmeer te Berlare (OV).

Je zal als pauze op het werk maar eens een echte zeldzaamheid over je heen krijgen zonder verrekijker of recorder. Het overkwam Michaël Vandput toen er op 21 september te Hoegaarden (VB) een heuse Kortteenleeuwerik (Calandrella brachydactyla) over kwam vliegen, luid roepend maar jammer genoeg niet te vinden in de blauwe lucht. Indien aanvaard is dit het 44ste geval voor België. Niet zo zeldzaam zou je denken, maar het laatste twitchbare geval is alweer 8 jaar geleden! Grote Piepers (Anthus richardi) passeerden telpost Baaigemkouter (OV) op 13 september en telpost Groot Buitenschoor te Zandvliet (AN) op 23 september.

In de nacht van 27 op 28 september was er opvallend veel trek, wat de volgende dag resulteerde in heel wat vogels rond Zeebrugge en vooral in de Voorhaven zelf. Toen Hans Matheve op de C.RO vlakte een “Locustella” vond onderin een paar wilgjes, en op de bewijsfoto’s een onvervalste Siberische Sprinkhaanzanger (Helopsaltes certhiola) leek te staan, zal hij zich toch even in de arm geknepen hebben voor het besef kwam dat hij zonet de achtste Siberische Sprinkhaanzanger voor België gevonden had, en pas de tweede veldwaarneming na de vogel van Heist vorig jaar! Doordat de vogel geen staart had was hij in het veld snel te onderscheiden van de twee Sprinkhaanzangers (Locustella naevia) die daar ook aanwezig waren. Als klap op de vuurpijl vonden Kenny Hessel en Johan Buckens, op zoek naar de Siberische Sprinkhaanzanger, ook nog een Aziatische Roodborsttapuit (Saxicola maura) op dezelfde vlakte! Dit is het 15de geval voor België en de op één na vroegste ooit. De derde Noordse Nachtegaal (Luscinia luscinia) voor dit najaar werd geringd in Broek De Naeyer te Willebroek (AN) op 3 september door Steven Vansteenkiste, het 44ste geval voor België waarvan slechts 4 gevallen betrekking hebben tot veldwaarnemingen. Op dezelfde dag werd een Veldrietzanger (Acrocephalus agricola) geringd te Tongeren (LI) door Eddy Colson, het 43ste geval voor België. Op Kleine Vliegenvangers (Ficedula parva) moesten we wachten tot 29 september toen er eensklaps twee ontdekt werden, in het Visserskruis te Zeebrugge (WV) door Bastiaan Notebaert en in Het Zwin te Knokke (WV) door Wouter Mertens. Vooral de vogel van het Visserskruis had veel bekijks, en werd op twee dagen tijd door maar liefst 70 man gezien! Bij dezen zitten we in België aan 109 gevallen van Kleine Vliegenvanger.

Siberische Sprinkhaanzanger Helopsaltes certhiola, Zeebrugge, 28 september 2020 (©Hans Matheve)

Aziatische Roodborsttapuit Saxicola maura, Zeebrugge, 28 september 2020 (©Johan Buckens)

Aziatische Roodborsttapuit Saxicola maura, Zeebrugge, 28 september 2020 (©Johan Buckens)

Kleine Vliegenvanger Ficedula parva, Zeebrugge, 30 september 2020 (©Victor Claes)

Van de schaarsere soorten is vermoedelijke Vale Braamsluiper (Curruca curruca halimodendri) die 29 september ontdekt werd door Johan Buckens in de Sashul te Heist (WV) en de dag erna nog door een aantal geïnteresseerden gezien is, zeker het vermelden waard. Het uiterlijk van de vogel in combinatie met de meesachtige roep wijzen in de richting van een oostelijke ondersoort. Ongetwijfeld duiken deze taxa bij ons veel vaker op dan gedacht, maar er is DNA nodig om uitsluitsel te bieden over de identificatie. Van 13 tot 16 september zat er een Sperwergrasmus (Sylvia nisoria) in de takkenbossen te Heist, op 13 en 16 september werd er telkens één geringd te Wingene (WV), op 19 september werd er één geringd in Het Zwin te Knokke, op 21 september werd er één gevonden in De Sashul te Heist en werden er weer 2 geringd in Het Zwin, op 22 september werd er daar opnieuw één geringd, en op 29 september werd er één gevonden bij de marinebasis van Zeebrugge. Waterrietzangers (Acrocephalus paludicola) werden nog geringd in Oostpolderkreek te Sint-Jan-In-Eremo (OV) en in De Kuifeend te Oorderen (AN). Op 29 september werd al een erg vroege Siberische Tjiftjaf (Phylloscopus collybita tristis) gevonden in Heist, die ook meerdere keren roepend gehoord is. Van Bladkoningen (Phylloscopus inornatus) tot slot zijn we meer dan rijkelijk bedeeld. De vroegste ooit voor ons land werd op 1 september al gevonden door Hans Matheve in Heist, en op 29 september piekte het aantal waarnemingen met minstens 50 exemplaren in de cluster Blankenberge-Zeebrugge-Heist. In de Sashul te Heist alleen al zaten er 15-20, een heus spektakel! In werkelijkheid gaat het aantal zeker nog een stuk hoger gelegen hebben.

Vale Braamsluiper(?) Curruca curruca halimodendri(?), Heist, 30 september 2020 (©Johan Buckens)


Vale Braamsluiper(?) Curruca curruca halimodendri(?), Heist, 30 september 2020 (©Johan Buckens)

Bladkoning Phylloscopus inornatus, Heist, 29 september 2020 (©Hans Matheve)

Via via vernamen we het nieuws dat er een adulte Roze Spreeuw (Pastor roseus gefotografeerd is bij Lanaye (LG) door een fotograaf die het nieuws jammer genoeg niet wou delen. De datum moet 2 of 3 september geweest zijn. Op 7 september vond Filip Goussaert een juveniele vogel tussen de Spreeuwen (Sturnus vulgaris) op een slaapplaats in De Gavers te Harelbeke (WV). Er zijn 57 aanvaarde gevallen van deze soort in België.

Er leek zich een kleine influx van Dwerggors (Emberiza pusilla) te manifesteren eind september aan de Nederlandse kust, waar wij gelukkig mee van konden snoepen. Op 27 september vond Ignaas Robbe een erg tam exemplaar dat zich op minder dan 10m liet bekijken aan de rand van de Spuikom te Oostende. De volgende dag was de vogel daar ook nog aanwezig. Op 30 september vonden Tom Goossens en Joris Elst een Dwerggors in het Visserskruis te Zeebrugge, die liet zich daar even bekijken alvorens uit beeld te verdwijnen.

Dwerggors Emberiza pusilla, Oostende, 27 september 2020 (©Davy Bosman)

Gezocht - Oktober

Het is zo ver, de maand aller maanden is nu reeds een paar dagen op gang en de eerste echte zeldzaamheden hebben zich inmiddels alweer aangediend. Daar houdt het natuurlijk niet bij op. Hoe later in oktober, hoe meer kans we maken op dwaalgasten uit het verre oosten, of misschien wel van de andere kant van de oceaan! Een lijstje maken van alle soorten die door de hoofden van vogelkijkers spoken in deze periode, is onbegonnen werk. Daarom zetten we er een foto bij van het embleem aller dwaalgasten, en rest ons verder niets dan onze verrekijkers en camera’s in de aanslag te houden; het is een kwestie van tijd voor er weer een knaller van een alert op ons telefoonscherm verschijnt!

Goudlijster Zoothera aurea, Heist, 9 oktober 2011 (©Johan Buckens)

Joachim Pintens

Version française

Le mois de septembre dernier ne restera pas dans les annales des raretés aviaires ; la première moitié de septembre en particulier est restée très calme. Pas de quoi nous empêcher néanmoins de vous proposer ci-dessous un compte-rendu abondamment illustré et riche de quelques belles espèces. Bonne lecture !

Vue d'ensemble

Que serait le mois de septembre sans quelques bonnes sessions de seawatch ! Affronter le vent, le froid, la pluie, scrutant la mer dans une longue-vue trémulante à la recherche d'oiseaux pélagiques virevoltants furtivement entre les crêtes d'écume ; la quintessence de l'ornithologie. Avec les premières séances de seawatch vient la réalisation que les shorts ne sont vraiment faits que pour l'été, et qu'il est grand temps de resortir les gants oubliés dans un coin de la garde-robe. La tempête Odette qui a fait rage en mer du Nord du vendredi 25 septembre au dimanche 27 septembre a amené avec elle une belle série d'oiseaux et des rafales de 8 Beaufort. Donnant lieu à de multiples observations de Plongeons arctiques (Gavia arctica), Puffins fuligineux (Ardenna grisea), un Puffins des Baléares (Puffinus mauretanicus), des Océanites culblanc (Oceanodroma leucorhoa) et quelques Océanites tempêtes (Hydrobates pelagicus) ici et là.

L'un des événements les plus frappants de cette année a été l'afflux d'Aigles bottés (Hiereaaetus pennatus), avec pas moins d'une quinzaine de cas différents ! Deux ont encore été observés les 6 et 13 septembre, respectivement à Mont (LX) par David Yekutiel et à Denderbelle (OV) par Wim Van de Vijver. Comme certains oiseaux semblaient traîner plus longtemps sur des superficies vastes, nous attendons la décision du BRBC qui statuera sur le nombre définitif de cas. Le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) de la vallée du Ziepbeek à Rekem (LI) était encore présent jusqu'au 2 septembre, alors qu'un est passé à Sint-Lenaarts (AN) le 29 septembre, qui a été observé plus tard au Groot Schietveld à Brecht (AN). Le 10 septembre, un Pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla) signalé à Hoboken (AN) a encore été retrouvé au-dessus des polders de Kruibeek en Bazel (OV). Le 19 septembre, un oiseau du Oostvaardersplassen (NL) porteur d'une balise a été aperçu sur la Meuse près de Herbricht (LI). Le huitième Élanion blanc (Elanus caeruleus) de cette année s'est laissé observer dans le Prosperpolder de Doel (OV) du 12 au 14 septembre, bien qu'il ait pris la distanciation sociale très au sérieux. Des Busards pâles (Circus macrourus) ont été observés sur les sites de suivi migratoire de Kesselberg à Kessel-Lo (VB) le 1er septembre, de Baaigemkouter (OV) le 19 septembre, ainsi qu'au dortoir à Angre (HA) le 20 septembre, et en passage le même jour à Fontenoi (LG). Des Faucon kobez (Falco vespertinus) ont été observés en halte sur la Wezelse Heide à Wuustwezel (AN) le 4 septembre, et en migration à Peer (LI) le 13 septembre, Houchenée (LG) le 18 septembre, Beveren (OV) le 21 septembre et Kortenaken (VB) le 30 septembre.

Élanion blanc Elanus caeruleus, Doel, 13 septembre 2020 (©Kris De Rouck)

Busard pâle Circus macrourus, Kessel-Lo, 1 septembre 2020 (©Gert Vandezande)

Tout comme il y a deux ans, Gerald Driessens a découvert une Marouette poussin (Zapornia parva) juvénile à Anderstad, Lier (AN). L'oiseau a été observé quotidiennement depuis le jour de sa découverte, le 17 septembre, jusqu'au 29 septembre. Le 20 septembre, l'oiseau est entré dans la matole qui est installée là chaque année pour la capture de rallidés en vue du baguage, donnant aux participants l'occasion unique de voir cet oiseau de très près. Il s'agit de la 48e donnée pour la Belgique. Une Marouette de Baillon (Zapornia pusilla) a également été observée dans le Schulensbroek à Schulen (LI) le 2 septembre par Ivan Grauls, le 33e cas pour la Belgique s'il est accepté.

Marouette poussin Zapornia parva, Lier, 19 septembre 2020 (©Kris De Rouck)

Marouette poussin Zapornia parva, Lier, 19 septembre 2020 (©Jan Vanwynsberghe)

Le 2 septembre, une Grue demoiselle (Grus virgo) adulte a été observée par Bruno Nef près de Mont-Saint-Guibert (BW). L'oiseau est passé relativement bas en vol, ce qui permet de voir clairement sur photos que l'oiseau n'est pas bagué. Le même spécimen a été photographié le 31 août au-dessus d'Aarle-Rixtel (NL), en vol vers le sud. Nous ne connaîtrons probablement jamais avec certitude l'origine de cet oiseau, mais pouvons exclure qu'il provient directement d'un zoo... Il n'y a pas encore de cas de Grue demoiselle accepté en Belgique.

Grue demoiselle Grus virgo, Mont-Saint-Guibert, 2 septembre 2020 (©Bruno Nef)

Des Pluviers guignards (Charadrius morinellus) ont été signalés quasiment quotidiennement jusqu'à la dernière observation le 20 septembre, principalement des jeunes oiseaux en migration active ou en halte brève. En sus des oiseaux pélagiques mentionnés plus haut, la tempête Odette a également soufflé un bon nombre de Phalaropes à bec large (Phalaropus fulicarius) vers nos côtes. Des individus ont été notés depuis plusieurs postes de comptage de la migration, ainsi que des oiseaux en halte dans les ports d'Ostende et de Nieuport. Le 27 septembre, un groupe de pas moins de 6 spécimens a même été vu près de la jetée Est d'Ostende, alors qu'un oiseau a été découvert ce jour-là à Voroux-Goreux (LG) sur un bassin de décantation. Dans le sillage de son grand cousin, un Phalarope à bec étroit (Phalaropus lobatus) est également apparu dans l'estuaire de l'Yzer à Nieuport, vu pour la première fois par Hans Ooms le 29 septembre et toujours présent le 30 septembre.

Phalarope à bec étroit Phalaropus lobatus, Nieuwpoort, 30 septembre 2020 (©Lieven De Temmerman)

Le seawatch des 26 et 27 septembre a également permis de d'oberver des Labbes pomarins (Stercorarius pomarinus) et quelques Labbes à longue queue (Stercorarius longicaudus). Le 26 septembre, l'un de ces derniers a même été trouvé au Maatheide à Lommel (LI). Un bon nombre de Mouettes de Sabine (Xema sabini) ont également été observées, avec peut-être au total une vingtaine d'individus différents. À noter en particulier l'observation le 27 septembre par Hugues Dufourny d'un juvénile et d'un adulte près des lacs de l'Eau d'Heure, Froidchapelle (HA) en migration active. Au Spuikom d'Ostende (WV), Davy Bosman a vu passer le 30 septembre un Goéland à ailes blanches (Larus glaucoides), probablement un oiseau immature.

Le 6 septembre, Vincent Leirens et Thibault Delplanque ont repéré une Sterne Hansel (Gelochelidon nilotica) aux marais d'Harchies (HA), où l'oiseau s'est brièvement attardé avant de disparaître en direction du nord-est. La première moitié de septembre aura livré quelques Sternes caspiennes (Hydroprogne caspia). Avec deux oiseaux près de la Meuse à Stokkem (LI) le 1er septembre, alors que le 2, un survolait le port d'Anvers près de Berendrecht (AN) et un autre Seneffe (HA). Le 13 septembre, deux ont passé Koksijde (WV) et un autre Bredene (WV), et le 15 septembre, deux oiseaux ont quitté le Zwin à Knokke (WV) dans la matinée, après quoi ils ont disparu vers le sud-ouest. Le 1er septembre, une Guifette leucoptère (Chlidonias leucopterus) juvénile a été observée toute la journée sur le Donkmeer à Berlare (OV).

Les raretés ne passent lors de vos pauses au travail que lorsque vous n'avez pas sur vous vos jumelles et enregistreur. C'est ce qui est arrivé à Michaël Vandput quand une Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla) l'a survolé à Hoegaarden (VB) le 21 septembre, en criant très fort mais sans qu'il ne puisse malheureusement la trouver dans le ciel bleu. Si elle est acceptée, il s'agira du 44e cas pour la Belgique. Bien qu'elle ne soit pas si rare que l'on pourrait le croire, la dernière twitchable remonte déjà à 8 ans ! Des Pipits de Richard (Anthus richardi) sont passés au-dessus des postes de comptage de Baaigemkouter (OV) le 13 septembre et de Groot Buitenschoor à Zandvliet (AN) le 23 septembre.

La nuit du 27 au 28 septembre a donné lieu à un remarquable passage migratoire, avec pour conséquence des arrivées conséquentes d'oiseaux aux alentours de Zeebruges et en particulier dans l'avant-port même. Hans Matheve a dû se pincer pour s'assurer ne pas rêver en constatant sur ses photos que la locustelle qu'il venait de trouver au pied d'un des petits saules dans la friche de C.RO étaient bien une Locustelle de Pallas (Helopsaltes certhiola). Il venait de trouver la huitième pour la Belgique, et seulement la deuxième observation de terrain après l'oiseau de Heist l'année dernière ! Comme l'oiseau n'avait pas de queue, il était sur rapidement distinguable sur le terrain des deux Locustelles tachetées (Locustella naevia) qui s'y trouvaient également. Pour couronner le tout, Kenny Hessel et Johan Buckens, à la recherche de la Pallas, ont également trouvé un Tarier de Sibérie (Saxicola maura) sur la même friche ! C'est le 15e cas pour la Belgique et l'un des plus hâtifs. Le troisième Rossignol progné (Luscinia luscinia) de cet automne a été bagué à Broek De Naeyer à Willebroek (AN) le 3 septembre par Steven Vansteenkiste, le 44ème cas pour la Belgique dont seulement 4 concernent des observations de terrain. Le même jour, une Rousserolle isabelle (Acrocephalus agricola) a été baguée à Tongres (LI) par Eddy Colson, le 43ème cas pour la Belgique. Il a fallu attendre le 29 septembre pour observer les premiers Gobemouches nains (Ficedula parva) de l'automne, avec deux découvertes le même jour. Un dans le Visserskruis à Zeebruges (WV) par Bastiaan Notebaert et au Zwin à Knokke (WV) par Wouter Mertens. L'oiseau du Visserskruis en particulier a été fort visité avec pas moins de 70 observateurs en deux jours ! Nous avons en Belgique 109 cas de Gobemouches nains.

Locustelle de Pallas Helopsaltes certhiola, Zeebrugge, 28 septembre 2020 (©Hans Matheve)

Tarier de Sibérie Saxicola maura, Zeebrugge, 28 septembre 2020 (©Johan Buckens)

Tarier de Sibérie Saxicola maura, Zeebrugge, 28 septembre 2020 (©Johan Buckens)

Gobemouche nain Ficedula parva, Zeebrugge, 30 septembre 2020 (©Victor Claes)

Parmi les espèces peu communes, il convient de mentionner la Fauvette babillarde de l'Est (Curruca curruca halimodendri) découverte par Johan Buckens dans le Sashul à Heist (WV) le 29 septembre, qui a encore été observée par quelques observateurs le lendemain. L'apparence de l'oiseau en combinaison avec le cri similaire à une mésange nous oriente dans la direction d'une sous-espèce orientale. Sans doute ces taxons apparaissent-ils beaucoup plus souvent que nous le pensions, mais il est nécessaire d'en analyser l'ADN pour avoir une réponse définitive sur l'identification. Une Fauvette épervière (Sylvia nisoria) était présente dans les argousiers de la jetée Est à Heist du 13 au 16 septembre, et une chaque fois était baguée à Wingene (WV) les 13 et 16 septembre, une était également baguée le 19 septembre au Zwin à Knokke, une était trouvée le 21 septembre dans le Sashul à Heist, alors que deux autres étaient baguées au Zwin, où une était de nouveau baguée le 22 septembre, et le 29 septembre enfin une était trouvée à la base navale de Zeebrugge. Des Phragmites aquatiques (Acrocephalus paludicola) ont encore encore été bagués à Oostpolderkreek à Sint-Jan-In-Eremo (OV) et à De Kuifeend in Oorderen (AN). Le 29 septembre, un Pouillot véloce sibérien (Phylloscopus collybita tristis) très précoce a été trouvé à Heist, il a crié à plusieurs reprises. Nous avons déjà été bien servis en Pouillots à grands sourcils (Phylloscopus inornatus) cette année. Hans Matheve a trouvé le 1er septembre à Heist l'individu le plus hâtif jamais trouvé dans notre pays. Le 29 septembre, le nombre d'observations a atteint un pic avec au moins 50 individus dans la région Blankenberge-Zeebrugge-Heist. Rien que dans le Sashul à Heist, il y en avait 15-20. Un vrai spectacle ! Le nombre était en réalité certainement beaucoup plus élevé.

Fauvette babillarde de l'Est Curruca curruca halimodendri(?), Heist, 30 septembre 2020 (©Johan Buckens)


Fauvette babillarde de l'Est Curruca curruca halimodendri(?), Heist, 30 septembre 2020 (©Johan Buckens)

Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus, Heist, 29 septembre 2020 (©Hans Matheve)

Il nous est parvenu qu'un adulte d'Étourneau roselin (Pastor roseus a été photographié à Lanaye (LG) par un photographe qui n'a malheureusement pas voulu partager la nouvelle. L'observation doit dater du 2 ou du 3 septembre. Le 7 septembre, Filip Goussaert a trouvé un oiseau juvénile parmi les Étourneaux sansonnets (Sturnus vulgaris) au dortoir à De Gavers à Harelbeke (WV). Il y a 57 cas acceptés de cette espèce en Belgique.

Il semble y avoir eu un petit influx de Bruants nains (Emberiza pusilla) fin septembre sur la côte néerlandaise, et nous avons eu la chance d'y goûter un peu. Le 27 septembre, Ignaas Robbe a trouvé un individu très familier qui s'est laissé observer à moins de 10 mètres au bord du Spuikom à Ostende deux jours durant. Le 30 septembre, Tom Goossens et Joris Elst en ont également trouvé un individu au Visserskruis à Zeebruges.

Bruant nain Emberiza pusilla, Oostende, 27 septembre 2020 (©Davy Bosman)

À chercher en octobre

C'est le moment ! Le mois de tous les mois est en cours depuis quelques jours et les premières vraies raretés sont tombées. Bien sûr, cela ne s'arrête pas là. Plus le mois d'octobre avance, plus grandes sont nos chances de nous perdre en Extrême-Orient, ou peut-être même de l'autre côté de l'océan ! Il est impossible de dresser une liste de toutes les espèces qui passent par la tête des ornithos à cette époque. C'est pourquoi nous nous contenterons d'ajouter ci-dessous une photo de l'emblème des vagrants, et tout ce qu'il nous reste à faire est de garder nos jumelles et notre appareil photo à portée de main ; ce n'est qu'une question de temps avant qu'une alerte ne surgisse à nouveau sur l'écran de nos téléphones !

Grive dorée Zoothera aurea, Heist, 9 octobre 2011 (©Johan Buckens)

Joachim Pintens, Olivier Dupont

Discussie

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.