Blog

Blog met verhalen over actuele waarnemingen van zeldzame vogels in België.

December/Décembre 2020

2 januari 2021  ·  Joachim Pintens  ·  1397 × bekeken

Version française ci-dessous!

Nu de vogelactiviteit duidelijk op een lager pitje staat en de animo van het najaar achter de rug is, dreigen we wel eens over te gaan in een toestand van winterrust tot het voorjaar weer begint. En terecht ook, want niets is zo ontspannend als een beetje ‘slow birding’ in de winter. Het is de ideale periode om eens extra stil te staan bij de gewonere, alledaagse soorten die deze korte dagen opfleuren. Gelukkig waren er afgelopen decembermaand ook best wat zeldzaamheden te zien, precies genoeg voor weer een uitgebreid maandoverzicht!

Overzicht

Deze periode staat garant voor vele duizenden ganzen die onze voedselrijke polders uitkiezen als overwinteringsgebied, een fenomeen waar de Lage Landen om gekend staan en waar we best fier op mogen zijn! Af en toe duikt er wel eens iets zeldzamers op, en dat was nu niet anders. Op 14 december zagen Hilbran Verstraete en Nicolas Vanermen een Witbuikrotgans (Branta bernicla hrota) tussen de Rotganzen in de Voorhaven van Zeebrugge (WV). Op 1 en 2 december verbleven er twee Roodhalsganzen (Branta ruficollis) in de Doelpolder (OV), gevonden door Kenny Hessel en Dirk Draulans. Vermoedelijk dezelfde vogels doken op 5 en 6 december afzonderlijk op in de Putten West te Kieldrecht (OV) en de Prosperpolder te Doel (OV). De Roodhalsgans die in november al in de Uitkerkse Polder bij Blankenberge (WV) aanwezig was, werd afgelopen maand nog sporadisch waargenomen. Ook de jonge vogel van de Maasvallei werd op 12 december nog eens gezien aan de Belgische zijde, nabij Kessenich (LI). Op 30 december werd er een nieuwe Roodhalsgans gevonden in de Uitkerkse Polder, een eerste jaars dit keer.

Opmerkelijk nieuws dat onder de radar gepasseerd is, was een Stormvogeltje (Hydrobates pelagicus) dat op 18 december aan boord van loodsboot de Wandelaar gevonden werd toen het schip aangemeerd lag in Oostende (WV). Dit schip bevindt zich tijdens operaties op ongeveer 12 zeemijl voor de kust ter hoogte van Oostende, waar de vogel de dag voordien reeds aan boord gegaan is om uit te rusten. Dit is pas de derde decemberwaarneming ooit van deze soort, waar we tot dusver slechts een 80-tal gevallen van hebben in België.

Stormvogeltje Hydrobates pelagicus, Oostende, 18 december 2020 (©Ronald Ribbe)

Van de roofvogels kregen we de te verwachten wintergasten over de vloer, met name Zeearend (Haliaeetus albicilla) was relatief goed vertegenwoordigd met als uitblinker de adulte vogel die op 5, 6 en 12 december gezien werd tussen Doel en Verrebroek (OV). Mogelijk dezelfde vogel werd op 17 december gezien boven de Kalmthoutse Heide (AN), overvliegend richting het Markiezaatsmeer in Nederland. Van 7 tot 12 december verbleef een eerste kalenderjaars in De Luysen-Mariahof te Bree (LI), op 12 december vloog er één over Kasterlee (AN), op 18 december werd een onvolwassen exemplaar gezien boven de Uitkerkse Polder (WV), op 25 december pleisterde dit keer een jonge vogel kort in de Putten West te Kieldrecht (OV) en boven de Paalse Plas te Paal (LI) werd tenslotte nog een eerste kalenderjaars gemeld op 26 december. Met twee waarnemingen van Ruigpootbuizerds (Buteo lagopus) staat vast dat het geen topwinter wordt voor deze soort waarvan onze streken aan de rand van het overwinteringsgebied liggen. Op 19 december werd een (sub)adult vrouwtje gefotografeerd in het Schulensbroek te Schulen (LI), en op 22 december werd voor de vierde winter op rij een adult mannetje waargenomen te Longvilly (LX) nabij de grens met Groothertogdom Luxemburg.

Zeearend Haliaeetus albicilla, Verrebroek, 5 december 2020 (©Maarten Mortier)

Op 1 december werd de enige Rosse Franjepoot (Phalaropus fulicarius) deze periode waargenomen op het Paardenschor te Doel (OV). Eveneens op 1 december werd een Kleine Burgemeester (Larus glaucoides) waargenomen in De Panne (WV), een adulte vogel die samen met een Stormmeeuw langsvloog richting zuidwest. Pas op 29 december volgde een nieuw exemplaar, een 2de winter die boven het strand van Bredene (WV) eveneens vlug richting zuidwest passeerde. Op 30 december ten slotte werd een juveniele vogel gezien aan de punt van de Voorhaven van Zeebrugge (WV), dit keer richting noordoost. Vrij uitzonderlijk waren nog twee waarnemingen van Vorkstaartmeeuwen (Xema sabini) aan de kust, een jonge vogel langs Koksijde (WV) op 24/12 en opnieuw een jonge vogel langs Mariakerke (WV) op 27/12.

Kleine Burgemeester Larus glaucoides, Bredene, 29 december 2020 (©Koen Baute)

Vrij onverwacht voor een milde 4bft WNW-wind scoorde een groepje seawatchers op 30 december een Papegaaiduiker (Fratercula arctica) vanaf het Oosterstaketsel van Oostende! Iets later werd hij nog opgepikt voor Mariakerke. Zo zie je maar, alles is mogelijk en je hoeft er duidelijk niet voor te wachten op de beste noordwesterstormen. De laatste waarneming van een Papegaaiduiker in België dateert alweer van 19 december 2019, het blijft dan ook een bijzonder moeilijke soort om – met zekerheid – te zien te krijgen bij ons.

Meer dan opmerkelijk was een Vale Gierzwaluw (Apus pallidus) die op 21 december door Erik Callebaut ontdekt werd vanuit zijn appartement langs de zeedijk van Oostende (WV)! De vogel bleef daar kort rondhangen en kon nog door één waarnemer vanop afstand opgepikt worden alvorens in noordoostelijke richting uit beeld te verdwijnen. Ondanks de uitzonderlijk milde temperaturen deze winter, blijft een winterwaarneming van deze soort natuurlijk uitermate merkwaardig. Het doet een beetje denken aan de vogel die op 2 januari 2016 rondhing bij Duffel (AN).

De overwintering van Grote Pieper (Anthus richardi) in het Zwin te Knokke (WV) zet zich voort met op 20 december de laatste waarneming van beide vogels en tot het einde van de maand nog minstens één vogel die zich bij wijlen heel mooi liet bekijken. Ook in de Kalkense Meersen (OV) lijkt er één de winter door te brengen, met de eerste waarneming op 29 november en een vervolgwaarneming op 12 december.

Grote Pieper Anthus richardi, Knokke, 28 november 2020 (©Francis Pattyn)

De Bruine Boszanger (Phylloscopus fuscatus) van het Vicognepark te Bredene (WV) hipt nog steeds even enthousiast rond als de dag van zijn ontdekking 49 dagen geleden! Ook de vogel van Kieldrecht (OV) bleek nog aanwezig getuige waarnemingen op 13 en 16 december. Op 8 december vond Wouter Faveyts een nieuw exemplaar in het Zwin Natuur Park te Knokke (WV), waardoor de kaap van 20 gevallen dit jaar op de valreep behaald werd! Dit is met voorsprong het hoogste aantal ooit dat op één jaar waargenomen werd bij ons, het vorige recordjaar was 2018 met ‘slechts’ 8 gevallen. Het was te verwachten dat de golf van Siberische Tjiftjaffen (Phylloscopus collybita tristis) dit najaar ging resulteren in een aantal overwinteraars, en er werden deze maand inderdaad nog 10 verschillende exemplaren waargenomen. Vooral de vogel die al sinds 5 december in het Schulensbroek (LI) aanwezig is, had nogal wat bekijks. Een late Bladkoning (Phylloscopus inornatus) werd 17 december waargenomen bij bezoekerscentrum Groenwaecke in de Uitkerkse Polder (WV).

Bruine Boszanger Phylloscopus fuscatus, Bredene, 30 december 2020 (©Christophe Jacobs)

De Rotskruiper (Tichodroma muraria) van Dinant (NA) werd aan het begin van de maand nog waargenomen, echter op een heuse show als in 2014/2015 moeten we wellicht – net als vorig jaar – niet meer hopen aangezien de laatste waarneming alweer dateert van 10 december. Misschien bestrijkt de vogel een groot gebied waardoor de trefkans verlaagt, of is hij inmiddels naar een ander gebied verhuisd. Hopelijk krijgen we alsnog een vervolgwaarneming in de loop van de winter!

Rotskruiper Tichodroma muraria, Dinant, 10 december 2020 (©Johan Verbanck)

Rotskruiper Tichordoma muraria, Dinant, 10 december 2020 (©Robert van Tiel)

Op de allerlaatste dag van het jaar vond John Nuyts een Bonte Kraai (Corvus cornix) bij het Wijnendalebos te Torhout (WV). Het is de eerste waarneming sinds vorige winter van deze zeldzame gast, die vroeger een stuk algemener was bij ons en tot de jaren ‘90 zelfs in groepen van enkele tientallen overwinterde. Deze terugval uit zich niet in de broedresultaten die nagenoeg constant gebleven zijn; de oorzaak ligt dan ook eerder bij de hogere beschikbaarheid van voedsel ’s winters in de broedgebieden, waardoor de vogels niet meer genoodzaakt zijn om uit te wijken.

Het goede jaar voor Dwerggors (Emberiza pusilla) werd afgesloten met een ringvangst in het Trichelbroek te Veerle (AN) op 6 december en een pleisterend exemplaar nabij Veurne (WV) op 12 en 13 december. De teller dit jaar werd afgeklokt op maar liefst 17 gevallen!

Dwerggors Emberiza pusilla, Veurne, 13 december 2020 (©Diederik D'Hert)

Gezocht - Januari

Hoe meer koudeprikjes we krijgen, liefst gepaard met sneeuwval, hoe meer wintervogels uit het noorden geleidelijk aan opschuiven richting onze contreiën. Bij dit fenomeen, ‘sneeuwtrek’ genaamd, worden vaak grote groepen eenden, ganzen, Goudplevieren, Kieviten, Veldleeuweriken en lijsters op trek richting het zuiden waargenomen. En dit levert natuurlijk wel eens een bijzonderheid op die in het kielzog van zijn algemenere tegenhangers bij ons terecht komt. Zo zal er de komende tijd wellicht nog wel eens ergens een Dwerggans (Anser erythropus) opduiken tussen de Kolganzen, kunnen we ons misschien nog eens verwachten aan een grote groep Witbuikrotganzen (Branta bernicla hrota) op een golfbreker ergens aan de Oostkust, of zit er misschien wel een Steppekievit (Vanellus gregarius) tussen de Kieviten op een akker! Vooral die laatste zou nog wel eens mogen, want aangezien er reeds 8 jaar verstreken is sinds het laatste geval is menigeen wellicht al vergeten hoe deze soort eruit ziet! Hoe later op de winter, hoe meer meeuwen er ook te vinden zijn en ook dat kan al eens iets speciaals opleveren. Wie weet zie je tijdens het checken van Stormmeeuwen op een slaapplaats plots een iets grotere meeuw met een lichter grijze mantel, smalle witte toppen aan de tertials en een forse gele snavel met een vette zwarte band eroverheen: bingo, een Ringsnavelmeeuw (Larus delawarensis)! Misschien krijgen we zelfs nog eens een golfje Pestvogels (Bombycilla garrulus) over ons heen, waarvan gelukkig al een tijd terug bewezen is dat ze geen dodelijke ziektes naar onze streken overbrengen; dat moest er nog eens bijkomen! We blijven verder natuurlijk dromen van een herkansing voor Zwartkeellijster (Turdus atrogularis), nadat we de vogel van Loppem (WV) als sneeuw voor de zon van onze lijst zagen verdwijnen. Een bak voor wie er deze winter een twitchbare vindt!

Pestvogel Bombycilla garrulus, Duffel, 1 januari 2020 (©Kris De Rouck)

Zwartkeellijster/Roodkeellijster/Bruine Lijster/Naumann’s Lijster Turdus atrogularis/ruficollis eunomus/naumanni, Loppem, 9 december 2010 (©Glenn Vermeersch)

Joachim Pintens

Version française

Maintenant que l'activité ornithologique redescend d'un cran et que l'excitation associée à la migration automnale s'efface, le risque est grand pour les ornithologues de passer dans un état de dormance en attendant le retour des beaux jours. Et à raison, car rien n'est plus apaisant qu'un peu de 'slow birding' hivernal ; c'est la saison idéale pour examiner sous toutes leurs coutures les espèces plus communes qui égayent encore nos courtes journées. Mais décembre dernier nous réservait bien heureusement encore quelques surprises. Suffisamment que pour nous permettre de vous écrire un nouvel aperçu mensuel copieux !

Vue d'ensemble

La venue de milliers d'oies qui choisissent nos polders riches en nourriture comme zone d'hivernage reste garantie en hiver. Un phénomène pour lequel les Lage Landen sont reconnus et dont nous pouvons être fiers ! Régulièrement, quelque chose de plus rare fait surface parmi cette pléthore d'oiseaux, et cette année n'a pas fait pas exception. Le 14 décembre Hilbran Verstraete et Nicolas Vanermen observait une Bernache à ventre pâle (Branta bernicla hrota) parmi des Bernaches cravants dans l'avant-port de Zeebruges (WV). Les deux oiseaux n'ont stationné qu'une journée. Les 1er et 2 décembre, deux Bernaches à cou roux (Branta ruficollis) ont fait une apparition dans le polder de Doel (OV), trouvés par Kenny Hessel et Dirk Draulans. Les mêmes oiseaux ont vraisemblablement été observés séparément les 5 et 6 décembre aux Putten West à Kieldrecht (OV) et dans le Prosperpolder de Doel (OV). La Bernache à cou roux qui était déjà présente dans les polders d'Uitkerke près de Blankenberge (WV) en novembre, a encore été observée sporadiquement le mois dernier. Le jeune oiseau de la vallée de la Meuse a également été revu le 12 décembre du côté belge, près de Kessenich (LI). Le 30 décembre, une nouvelle Bernache à cou roux était découverte dans les polders d'Uitkerke, un première année cette fois.

Une nouvelle remarquable qui est passée sous le radar est la découverte d'un Océanite tempête (Hydrobates pelagicus) à bord du bateau-pilote Wandelaar le 18 décembre alors que le navire amarrait à Ostende (WV). Le navire opérait la veille à environ 12 milles nautiques au large d'Ostende lorsque l'oiseau épuisé s'est posé à bord. Ce n'est que la troisième observation de décembre pour cette espèce, dont nous n'avons jusqu'à présent qu'environ 80 cas en Belgique.

Océanite tempête Hydrobates pelagicus, Ostende, 18 décembre 2020 (©Ronald Ribbe)

Chez les rapaces, décembre n'aura pas déçu, avec l'arrivée de tous les classiques hivernaux. Les Pygargues à queue blanche (Haliaeetus albicilla) en particulier étaient relativement bien représentés, avec en vedette un oiseau adulte qui était observé les 5, 6 et 12 décembre entre Doel et Verrebroek (OV). Peut-être le même oiseau a-t-il été vu le 17 décembre au-dessus de la Kalmthoutse Heide (AN), en vol vers le Markiezaatsmeer aux Pays-Bas. Du 7 au 12 décembre, un première année séjournait à De Luysen-Mariahof à Bree (LI), le 12 décembre, un survolait Kasterlee (AN), le 18 décembre un immature était vu au-dessus des polders d'Uitkerke (WV), le 25 décembre, un jeune oiseau cette fois faisait brièvement halte aux Putten West à Kieldrecht (OV), et le 26 décembre enfin, un première année était signalé au-dessus du Paalse Plas à Paal (LI). Avec deux observations de Buses pattues (Buteo lagopus), il est clair que ce ne sera pas un hiver record pour cette espèce dont nous nous trouvons en bordure d'aire d'hivernage. Le 19 décembre, une femelle (sub)adulte était photographiée au Schulensbroek à Schulen (LI), et le 22 décembre, un mâle adulte était observé pour le quatrième hiver consécutif à Longvilly (LX) près de la frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg.

Pygargues à queue blanche Haliaeetus albicilla, Verrebroek, 5 décembre 2020 (©Maarten Mortier)

Le 1er décembre, le seul Phalarope à bec large (Phalaropus fulicarius) du mois était observé sur le Paardenschor à Doel (OV). Le même jour, un Goéland à ailes blanches (Larus glaucoides) était vu à La Panne (WV). Un oiseau adulte accompagnant un Goéland cendré en vol vers le Sud-Ouest. Il a fallu attendre le 29 décembre pour qu'un nouveau soit observé : un deuxième hiver qui est rapidement passé au-dessus de la plage de Bredene (WV) vers le Sud-Ouest. Le 30 décembre enfin, un oiseau juvénile était repéré à la pointe de l'avant-port de Zeebruges (WV), cette fois en vol vers le Nord-Est. Décembre a donné lieu à deux autres observations de Mouettes de Sabine (Xema sabini) sur la côte : un jeune oiseau longeant Coxyde (WV) le 24/12 et un autre jeune devant Mariakerke (WV) le 27/12.

Goéland à ailes blanches Larus glaucoides, Bredene, 29 décembre 2020 (©Koen Baute)

De façon assez inattendue pour un léger Ouest-Nord-Ouest de 4 Beaufort, un groupe de seawatchers scorait le 30 décembre un Macareux moine (Fratercula arctica) depuis la jetée Est d'Ostende ! Il était de nouveau observé quelques minutes plus tard passant devant Mariakerke. Une bonne démonstration que tout est possible et qu'il ne faut pas se contenter d'attendre les meilleures tempêtes de Nord-Ouest. La dernière observation d'un macareux en Belgique remonte au 19 décembre 2019, cela reste donc une espèce très difficile à repérer (avec certitude) dans notre pays.

Plus remarquable encore est l'observation d'un Martinet pâle (Apus pallidus), découvert par Erik Callebaut le 21 décembre depuis son appartement le long de la digue d'Ostende (WV) ! L'oiseau s'y est brièvement attardé et a pu être observé de loin par un autre ornitho avant de disparaître en direction du Nord-Est. Bien que nous connaissions cet hiver des températures exceptionnellement clémentes, une observation hivernale de cette espèce reste naturellement remarquable. Cela rappelle un peu l'oiseau qui traînait autour de Duffel (AN) le 2 janvier 2016.

L'hivernage du Pipit de Richard (Anthus richardi) au Zwin à Knokke (WV) se poursuit, avec la dernière observation de deux oiseaux le 20 décembre, et jusqu'à la fin du mois au moins un oiseau qui se laissait parfois bien observer. Aux Kalkense Meersen (OV) également, un semble passer l'hiver, avec une première observation le 29 novembre et une observation subséquente le 12 décembre.

Pipit de Richard Anthus richardi, Knokke, 28 novembre 2020 (©Francis Pattyn)

Le Pouillot brun (Phylloscopus fuscatus) du Vicognepark à Bredene (WV) se montre toujours aussi enthousiaste qu'au jour de sa découverte, il y a 49 jours ! L'oiseau de Kieldrecht (OV) semble également être resté présent, comme en témoignent les observations des 13 et 16 décembre. Le 8 décembre, Wouter Faveyts trouvait un nouvel individu dans le parc du Zwin à Knokke (WV). Ce qui signifie que le cap des 20 cas a été atteint à la dernière minute cette année ! C'est de loin le nombre le plus élevé jamais atteint en un an chez nous ; l'année record précédente étant 2018 avec « seulement » 8 cas. La vague de Pouillots véloces sibériens (Phylloscopus collybita tristis) de cet automne nous a laissé un bon nombre d'hivernants : 10 individus différents ont été observés ce mois-ci. Et c'est surtout l'oiseau présent dans le Schulensbroek (LI) depuis le 5 décembre qui a retenu l'attention des ornithos. Un Pouillot à grands sourcils (Phylloscopus inornatus) tardif était encore observé le 17 décembre au centre d'accueil des visiteurs Groenwaecke des polders d'Uitkerke (WV).

Pouillot brun Phylloscopus fuscatus, Bredene, 30 décembre 2020 (©Christophe Jacobs)

Le Tichodrome échelette (Tichodroma muraria) de Dinant (NA) était encore observé au début du mois, mais nous ne pouvons probablement plus espérer profiter cette saison du spectacle qu'il nous avait offert en 2014/2015, la dernière observation remontant au 10 décembre. Peut-être l'oiseau couvre-t-il une plus grande surface, réduisant nos chances de l'observer, ou peut-être s'est-il déplacé vers une autre zone. Croisons les doigts pour recevoir de ses nouvelles avant la fin de l'hiver !

Tichodrome échelette Tichodroma muraria, Dinant, 10 décembre 2020 (©Johan Verbanck)

Tichodrome échelette Tichordoma muraria, Dinant, 10 décembre 2020 (©Robert van Tiel)

Le jour de la Saint-Sylvestre, John Nuyts trouvait une Corneille mantelée (Corvus cornix) au Wijnendalebos de Torhout (WV). C'est la première observation depuis l'hiver dernier de cette espèce devenue rare, qui hivernait encore en groupes de quelques dizaines jusque dans les années 1990. Ce déclin ne se reflète cependant pas dans le succès reproducteur de cette espèce, qui est resté presque constants ; la cause en est donc plus probablement une disponibilité croissante de nourriture en hiver dans les zones de reproduction, ce qui signifie que les oiseaux ne sont plus obligés de fuir le froid.

Cette bonne année pour le Bruant nain (Emberiza pusilla) se terminait par une capture au Trichelbroek de Veerle (AN) le 6 décembre et un individu en halte près de Furnes (WV) les 12 et 13 décembre. Le compteur totalisant pas moins de 17 données pour 2020 !

Bruant nain Emberiza pusilla, Furnes, 13 décembre 2020 (©Diederik D'Hert)

À chercher en janvier

Plus nous aurons de coups de froid, de préférence accompagnés de chutes de neige, plus les espèces nordiques se déplaceront vers nos régions. Ce phénomène provoque souvent le déplacement vers le Sud de grands nombres de canards, d'oies, de Pluviers dorés, de vanneaux, d'Alouette des champs et de grives. Et dans le sillage de ses homologues plus communs surgit parfois une rareté. Il est par exemple probable qu'une Oie naine (Anser erythropus) apparaîtra dans un futur proche quelque part entre les Oies rieuses, ou un groupe de Bernaches à ventre pâle (Branta bernicla hrota) sur un brise-lames le long de la côte Est. Peut-être y a-t-il un Vanneau sociable (Vanellus gregarius) parmi les vanneaux dans un champ en ce moment ! Ce dernier serait particulièrement le bienvenu, huit années s'étant écoulées depuis la dernière observation ; beaucoup d'ornithos ont probablement déjà oublié à quoi ressemble cette espèce ! Plus on avance dans l'hiver, plus le nombre de goélands va croissant, ce qui peut aussi nous réserver une surprise. Qui sait, en inspectant les Goélands cendrés au dortoir, vous pourriez tomber sur un individu légèrement plus grand, avec un manteau gris plus clair, des pointes blanches étroites sur les tertiaires et un bec jaune fort avec une grosse bande noire dessus : bingo, un Goéland à bec cerclé (Larus delawarensis) ! L'hiver nous réserve peut-être même une petite vague de Jaseurs boréaux (Bombycilla garrulus), qui ne transmettent heureusement pas de maladies mortelles, malgré la réputation qui leur a donné leur nom flamand de Pestvogel ; il ne faudrait pas en rajouter ! Nous continuons bien sûr de rêver d'une seconde chance pour la Grive à gorge noire (Turdus atrogularis), après avoir vu l'oiseau de Loppem (WV) disparaître de notre liste comme neige au soleil. Un bac pour qui en trouvera une twitchable cet hiver !

Jaseurs boréaux Bombycilla garrulus, Duffel, 1 janvier 2020 (©Kris De Rouck)

Grive à gorge noire/Grive à gorge rousse/Grive à ailes rousses/Grive de Naumann Turdus atrogularis/ruficollis eunomus/naumanni, Loppem, 9 décembre 2010 (©Glenn Vermeersch)

Joachim Pintens, Olivier Dupont

Discussie

Gebruikers van het forum gaan akkoord met de forumregels.